Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SKULOVÁ, Soňa. Review of Administrative Decisions in the Conditions of the Czech Republic (with an Emphasis on Effective Adjudication). In EGPA annual conference, Rotterdam, 3 – 5 September 2008, Study group on Law and Public Administration. 2008.
 2. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 3. 2007

 4. KADEČKA, Stanislav. Správní rozhodnutí, jeho druhy, formy, náležitosti a vlastnosti. In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. s. 40-54. ISBN 978-80-8054-396-9.
 5. PRŮCHA, Petr. Vyjádření, osvědčení a sdělení a další obdobné úkony správních orgánů (tzv. jiné právní úkony). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-118. ISBN 978-80-210-4489-0.
 6. 2006

 7. POTĚŠIL, Lukáš. Napadnutelná vadná správní rozhodnutí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2006, ročník XIV, číslo 12, s. 49-52. ISSN 1210-4817.
 8. POTĚŠIL, Lukáš. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu "Quod nullum est, nullum produsit effectum". EPRAVO.CZ. 2006, roč. 7., 39479., s. 1-1, 5 s. ISSN 1213-189X.
 9. POTĚŠIL, Lukáš. Vyslovení a prohlášení nicotnosti správního rozhodnutí. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2006, ročník III, číslo 12, s. 433-436. ISSN 1214-7966.
 10. 2005

 11. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6.
 12. LIPERTOVÁ, Šárka. Správní rozhodnutí je cílem a výsledkem správního řízení. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2005, roč. 2005, č. 9, s. 43. ISSN 1211-0507.
 13. 2004

 14. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA a Stanislav KADEČKA. Správní právo - procesní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 64 s. Multimediální učební text č. 6. ISBN 80-210-3577-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2021 16:28