Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 10/2009, č. 10, s. 16-17. ISSN 1213-6581.
  Název česky: Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví.
  Název anglicky: Supreme Administrative Court in the control system of public administration and of (administrative) justice.
  RIV/00216224:14220/09:00067125 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Potěšil, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: public administration; control; Supreme Administrative Court; administrative justice

  Změnil: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Změněno: 30. 5. 2013 11:43.
 2. POTĚŠIL, Lukáš. Pojem rozhodnutí podle judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. In Dny práva - 2009 Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
  URL
  Název česky: Pojem rozhodnutí podle judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
  Název anglicky: The concept of a decision under the extended bech of Supreme Administrative Court
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Administrative justice; decision; extended bench of Supreme Administrative Court
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Změněno: 30. 5. 2013 11:39.
 3. 2008

 4. RIGEL, Filip. Glosy k judikatuře krajských soudů týkající se místního referenda. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 455-476. ISBN 978-80-210-4784-6.
  Název anglicky: Remarks on the Case Law of the Regional Courts in the Matters of Local Referendum
  RIV/00216224:14220/08:00035394 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Rigel, Filip (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Local Referendum; Regional Courts; Administrative Justice
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., učo 53621. Změněno: 17. 4. 2009 11:41.
 5. SKULOVÁ, Soňa. Judicial review of administrative discretion in the Czech Republic in the view of development, including europeisation effects. Legal Studies an Practise Journal, Research revue. Brno: právnická fakulta MU, 2008, XVI/2008, č. 3, s. 289-297, 8 s. ISSN 1210-9126.
  Název česky: Soudní přezkum správního uvážení v České republice ve vývojovém pohledu, včetně vlivů europeizačních
  RIV/00216224:14220/08:00027583 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Skulová, Soňa (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Judicial review; administrative justice; administrative discretion;legal principles
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D., učo 2004. Změněno: 23. 1. 2009 10:31.
 6. POTĚŠIL, Lukáš. Práva občanů při zasedání zastupitelstev obcí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2008, XVI., č. 4, s. 57 - 60. ISSN 1210-4817.
  Název česky: Práva občanů při zasedání zastupitelstev obcí
  Název anglicky: Rights of citizens and council
  RIV/00216224:14220/08:00041917 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Potěšil, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: citizens; council; administrative justice; municipality

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 5. 5. 2011 11:45.
 7. 2006

 8. POTĚŠIL, Lukáš. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu "Quod nullum est, nullum produsit effectum". EPRAVO.CZ. 2006, roč. 7., 39479., s. 1-1, 5 s. ISSN 1213-189X.
  Název anglicky: Void administrative decision in accordance with theory a Code of Administrative Procedure
  RIV/00216224:14220/06:00067095 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Potěšil, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: nullity; administrative decision; administrative justice

  Změnil: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Změněno: 30. 5. 2013 11:23.
 9. POTĚŠIL, Lukáš. Vyslovení a prohlášení nicotnosti správního rozhodnutí. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2006, ročník III, číslo 12, s. 433-436. ISSN 1214-7966.
  Název anglicky: Declaration of nullity of the administrative decisions
  RIV/00216224:14220/06:00041475 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Potěšil, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: nullity; administrative decision; administrative justice

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 5. 5. 2011 20:42.
 10. 2005

 11. LAVICKÝ, Petr a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 19, s. 693-703. ISSN 1210-6410.
  Název anglicky: About new legal regulation of cassation complaint proceedings in refugee cases
  RIV/00216224:14220/05:00033139 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Lavický, Petr (203 Česká republika, garant) -- Šiškeová, Sylva (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: administrative justice

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 15:00.
 12. 2004

 13. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Vlastislav MAN, Irena MARKOVÁ a Václav BÍLÝ. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). / Ilona Schelleová, Karel Schelle a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 592 s. Právo. ISBN 80-86432-65-3.
  Název česky: Soudnictví (historie, současnost a perspektivy)
  Název anglicky: Justice
  RIV: Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Schelle, Karel (203 Česká republika, garant) -- Schelleová, Ilona (203 Česká republika) -- Man, Vlastislav (203 Česká republika) -- Marková, Irena (203 Česká republika) -- Bílý, Václav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: justice; constitutional justice; administrative justice; international justice
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Změněno: 30. 8. 2007 22:06.
 14. MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 143-163, 20 s. ISBN 80-210-3611-7.
  Název česky: Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti?
  Název anglicky: Active legitimation in administrative justice: a path to a Court or to denegatio iustitiae?
  RIV: Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Molek, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Denial of justice; administrative justice; active legitimation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., učo 14484. Změněno: 4. 6. 2008 11:49.
 15. 2002

 16. KADEČKA, Stanislav. České správní soudnictví v konfrontaci s ústavněprávními a mezinárodněprávními normami. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002, Roč. 54, č. 2, s. 185-211. ISSN 1335-6461.
  Název anglicky: Czech Administrative Justice in Confrontation with Constitutional and Internatinal Legal Norms
  Právní vědy. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: administrative justice

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 22. 10. 2004 11:23.
 17. KADEČKA, Stanislav. Reforma správního soudnictví. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2002, Roč. 47, č. 17, s. 58-62. ISSN 1210-0714.
  Název anglicky: Reform of the Administrative Justice
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: administrative justice

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 22. 10. 2004 11:29.
 18. KADEČKA, Stanislav. Správní soudnictví ve světle ústavněprávní judikatury. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 3, s. 9-14. ISSN 1210-4817.
  Název anglicky: Administrative Justice in the Light of the Constitutional Judicature
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: administrative justice; constitutional court

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 22. 10. 2004 11:31.
 19. 2001

 20. SEDLÁČEK, Stanislav. Prvorepublikové Československo a správní soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, s. 70-76. ISSN 1210-9126.
  Název česky: Prvorepublikové Československo a správní soudnictví
  Název anglicky: Administrative justice
  RIV: Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Sedláček, Stanislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Administrative justice

  Změnil: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Změněno: 15. 2. 2008 13:09.
 21. 1999

 22. SKULOVÁ, Soňa. Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 244-251. ISSN 1210-9126.
  Název anglicky: Some aspects of the judicial review of the administrative discretion

  Klíčová slova anglicky: Administrative justice

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 3. 5. 2001 14:18.
Zobrazeno: 2. 12. 2021 22:22