LAVICKÝ, Petr a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 19, s. 693-703. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech
Název anglicky About new legal regulation of cassation complaint proceedings in refugee cases
Autoři LAVICKÝ, Petr (203 Česká republika, garant) a Sylva ŠIŠKEOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck, 2005, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/05:00033139
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky administrative justice
Štítky Administrative justice
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 15:00.
Anotace
Článek analyzuje právní úpravu tzv. "přijatelnosti" kasační stížnosti, ovloženou do § 104a soudního řádu správního.
Anotace anglicky
Article deals with new legal regulation of cassation complaint proceedings in refugee cases.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2021 13:29