Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. NOVOTNÝ, Vít, Michal ŠTEFÁNIK, Eniafe Festus AYETIRAN, Petr SOJKA a Radim ŘEHŮŘEK. When FastText Pays Attention: Efficient Estimation of Word Representations using Constrained Positional Weighting. Journal of Universal Computer Science. New York, USA: J.UCS Consortium, 2022, roč. 28, č. 2, s. 181-201. ISSN 0948-695X. doi:10.3897/jucs.69619.

  2008

  1. KOTEK, Ondřej a Šimon ŘEŘUCHA. Visual Diagnostics of Vehicle Driver. In AiM2008. Trenčín: Faculty of Mechatronics, Alexander Dubcek University of Trencin, Slovakia, 2008. s. 65-70. ISBN 978-80-8075-359-7.

  2007

  1. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.

  2006

  1. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Pohybové aktivity pozitivně ovlivňující pozornost a další osobnostní koreláty u dětí s ADHD a poruchami chování. In Sport a kvalita života 2006. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2006. 6 s. ISBN 80-210-4145-5.
  2. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Trénink pozornosti u dětí s poruchami chování. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006. s. 124-128. ISBN 978-80-8083-359-6.

  2005

  1. ČEŠKOVÁ, Eva. Účinek antipsychotik na kognici. Remedia. Praha: Remedia, 2005, roč. 15, č. 6, s. 517 - 519. ISSN 0862-8947.

  2002

  1. BLAHUTKOVÁ, Marie a Martin SEBERA. Problémy specifické a nespecifické pozornosti ve sportu a možnosti jejího testování pomocí specializovaného software. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. 3 s. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. ISBN 80-85109-09-3.

  1999

  1. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef ŠPAČEK a Marcela LANGOVÁ ŠINDELÁŘOVÁ. Cognitive dysfunction and treatment effect in schizophrenic disorder. Československá psychologie. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 6, s. 527-535. ISSN 0009-062X.
  2. HOLUB, Lukáš. Souvislost rytmicity některých fyziologických a psychických funkcí u mladých mužů a žen. PřF MU. Brno, 1999. 100 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 00:00