Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2003

  1. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Environmentální faktory regionálního hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 301 do 314, 14 s. ISBN 80-210-3289-8.
  2. 1996

  3. CATTAN, Nadine, Claude GRASLAND a Stanislav ŘEHÁK. Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ? In Central Europe after the Fall of the Iron Curtain, Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends (F. W. Carter, P. Jordan, V. Rey, eds.). Frankfurt a/M: Peter Lang, 1996. s. 319-336. ISBN 3-631-48781-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2019 18:37