Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL a Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009, s. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.

  2007

  1. ŠEBESTA, Robin. Naše zkušenosti s audity ošetřovatelsé péče. In Edukační sborník XXXI. Brněnských onkologických dnů. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2007, s. 122-122.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.

  2003

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Možnost kontroly standardů nástroji auditu. In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 71-73. ISBN 80-210-3192-1.

  2002

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Přezkum hospodaření územně samosprávných celků v ČR. In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 2002. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bena, 2002, s. 30-32. ISBN 80-8055-595-8.

  2001

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Specifika auditu ve veřejném sektoru. In Daně - teorie a praxe 2001. Brno: Sting, 2001, s. 30-32. ISBN 80-86342-21-2.
  2. JURAJDOVÁ, Hana. Výkonnostní audit obcí v ČR. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, s. 127-130. ISBN 80-210-2514-X.

  2000

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Audit v neziskovém sektoru. In Daně - teorie a praxe 2000. první. Brno: Sting, 2000, s. 15-17. ISBN 80-86342-16-6.

  1998

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Specifika auditu neziskových organizací. In Alternatívne financovanie verejných potrieb a podnikatel´skej sféry v transformujúcich sa ekonomikách. 1. vydání. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1998, s. 111-116. ISBN 80-225-1199-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2024 11:18