Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. BENDOVÁ, Alena. Angličtina pro ekonomy. 1996, 1997. Brno: Masarykova univerzita. 107 s. ISBN 80-210-1504-7.

2022

 • AU, Cam-Duc, Philippe KRAHNHOF a Lars KLINGENBERGER. Banking Ecosystem: What Do Retail Clients Expect from the Modern Financial Services Industry? Universal Journal of Accounting and Finance. San Jose, USA: Horizon Research Publishing Corporation, 2022, roč. 10, č. 2, s. 498-508. ISSN 2331-9712. doi:10.13189/ujaf.2022.100214.
 • KLINGENBERGER, Lars, Sonam SHAHI, Cam-Duc AU, Eric FRÉRE a Alexander ZURECK. Inclusive measurement of public perception of corporate low-carbon ambitions: Analysis of strategic positioning for sustainable development using natural language processing. International Journal of Sustainable Development and Planning. Edmonton (Canada): International Information and Engineering Technology Association, 2022, roč. 17, č. 1, s. 259-265. ISSN 1743-7601. doi:10.18280/ijsdp.170126.
 • WINNOWICZ, Kamil, Cam-Duc AU a Dirk STEIN. Regulation of Cryptocurrencies in the European Union – Impact of European regulatory notifications on the cryptocurrency market. In 4th International Conference on Applied Research in Business, Management and Economics. Vilnius: Diamond Scientific Publishing, 2022. s. 100-128. ISBN 978-609-485-284-8.
 • ABEL, Christian, Cam-Duc AU, Eric FRÉRE a Alexander ZURECK. Whitepaper-Based Analysis of Success Factors for Token Offerings. In 4th International Conference on Applied Research in Business, Management and Economics. Vilnius: Diamond Scientific Publishing, 2022. s. 69-87. ISBN 978-609-485-284-8.
 • 2021

 • AU, Cam-Duc, Lars KLINGENBERGER, Martin SVOBODA a Eric FRÉRE. Business Model of Sustainable Robo-Advisors: Empirical Insights for Practical Implementation. MDPI/Sustainability. Basel, Switzerland: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021, roč. 13, č. 23, s. 1-12. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su132313009.
 • OHK, Laila, Cam-Duc AU a Alexander ZURECK. Digital Currencies in Economies - Critical Analysis on the Future Role. Vilnius: 5th International Conference on Research in Management and Economics, 2021.
 • AU, Cam-Duc a Gianfranco MAROTTA. Klassischer Zahlungsverkehr im digitalen Wandel: Die Initiative der Deutschen Kreditwirtschaft. Düsseldorf: kapital-markt intern Verlag GmbH, 2021.
 • AU, Cam-Duc a Andreas HIESE. Künstliche Intelligenz in Banken: Worauf es im aktuellen Marktumfeld ankommt. Nr. 3. Munich: Das Wirtschaftsmagazin zur Digitalisierung - Digitale Welt - Science Meets Industry, 2021. 4 s.
 • AU, Cam-Duc a Philippe KRAHNHOF. White-Label-Banking als erfolgreiches Geschäftsmodell. about#Fintech - Fintech, Payment & Digital Banking, 2021.
 • 2020

 • KRAHNHOF, Philippe a Cam-Duc AU. Die Bedeutung von Daten und Künstlicher Intelligenz für Banken. Bank intern - Der Insider-Report für den leitenden Banker: Aktuell, Kompakt, Kritisch, Unabhängig. Düsseldorf: kapital-markt Verlag GmbH, 2020, s. 1-2. ISSN 1615-522X.
 • AU, Cam-Duc a Philippe KRAHNHOF. Die Relevanz strategischer Cloud-Partnerschaften im Banking. Bank intern - Der Insider-Report für den leitenden Banker: Aktuell, Kompakt, Kritisch, Unabhängig. Düsseldorf: kapital-markt intern Verlag GmbH, 2020, roč. 35, s. 1-2. ISSN 1615-522X.
 • JÄGER, Sophia a Cam-Duc AU. Role of Human Capital in Investor Relations Management: Evidence from German DAX30 Companies. PEOPLE: International Journal of Social Sciences. grdspublishing, 2020, roč. 6, č. 3, s. 130-149. ISSN 2454-5899.
 • AU, Cam-Duc. The Future of Beyond Banking - A Serious Source of Income or a Peripheral Phenomenom. In Oxford Proceedings of ‏The 11th International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting. Diamond Scientific Publishing, 2020. ISBN 978-609-485-093-6.
 • AU, Cam-Duc a Sophia JÄGER. The Relevance of Human Capital in Investor Relations Management: Critical Analysis on the German DAX30 Companies,. In Proceedings of 19th International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP). Global Research & Development Services, 2020. s. 41.
 • 2008

 • VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008. 2008.
 • REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.
 • 2007

 • REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
 • KALOUDA, František a Jana MIKOLAJSKÁ. Strategické hrozby asymetrického přístupu k veřrjným financím. In MIKOLAJSKÁ, Jana. Sborník abstraktů 2. mezinárodní vědecké konference "Nové trendy - nové nápady". Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007. s. 29-36. ISBN 978-80-903914-1-3.
 • 2005

 • MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo. In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 82-88. ISBN 80-248-0939-7.
 • 2004

 • BORTEL, Lukáš. Ekonomická analýza právní regulace v bankovnictví. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, IV, č. 4, s. 14-31. ISSN 1213-2446.
 • 2002

 • BORTEL, Lukáš. Institucionální aspekty zajišťování kvality bankovního sektoru. Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2002, X, č. 8, s. 24-25. ISSN 1212-4273.
 • 2000

 • MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometrics. In Information Security Summit 2000. Praha, CZ: Tate International, 2000. s. 179-188. ISBN 80-902858-0-5.
 • MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA a Kan ZHANG. Cryptography and Biometrics in Banking. In RSA Conference 2000 Europe. 1. vyd. San Mateo, CA, USA: RSA Security Inc., 2000. s. 163-166.
 • ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje bankovních obchodů. In ČESKÁ EKONOMIKA 2000 očekávání - skutečnosti - perspektivy. 2000. vyd. Karviná: SU OPF Karviná, 2000. s. 1-10. ISBN 80-7248-059-6.
 • 1998

 • BLAŽEK, Jiří. Centrální banka v podmínkách evropského měnového systému. In Bankovnictví 2000. Karviná: Nakladatel nezjištěn, 1998. s. 21-27.
 • BLAŽKOVÁ, Alena. Krátké zamyšlení nad hlasy po zásazích státu do bankovnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 2, s. 281-283. ISSN 1210-9126.
 • 1995

 • MAREK, Karel, Silvie TOMÍČKOVÁ a Margita JIRKŮVOVÁ. Banky, bankovní služby, burza. Brno: Iuridica Brunesia, 1995. 242 s. Právo a současnost ; sv. 4. ISBN 80-859-6409-0.
 • BEJČEK, Josef. K otázce závaznosti a bankovní tajemství. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 7, s. 2-7. ISSN 1210-8103.
 • BEJČEK, Josef. Postoupení pohledávky a bankovní tajemství. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 11, s. 14-15. ISSN 2100-0765.
 • 1994

 • MAREK, Karel. Smlouvy bankovních služeb. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 40-54. ISSN 1210-9126.
 • Zobrazit podrobně
  Zobrazeno: 9. 8. 2022 13:26