Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA a René JURA. Traumatické poranění mozku a zlomeniny obličejového skeletu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČSL JEP, 2008, roč. 71/104, č. 5, s. 559-564. ISSN 1210-7859.
  Název anglicky: Traumatic brain injury and fractures of the facial skeleton
  RIV/00216224:14110/08:00033921 Článek v odborném periodiku. ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Bulik, Oliver (203 Česká republika, garant) -- Machálka, Milan (203 Česká republika) -- Liberda, Ondřej (203 Česká republika) -- Jura, René (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: brain injury; fractures; facial skeleton

  Změnila: Ing. Alena Franková, učo 619. Změněno: 2. 4. 2010 10:11.
 2. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, P. HANÁK a J. SEDLÁK. Výsledky léčby a resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. 2008.
  Název česky: Výsledky léčby a resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění
  Název anglicky: Outcome and resocialization after severe traumatic brain injury
  Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: brain injury; deficit; resocialization; outcome

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 10. 4. 2012 14:40.
 3. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Využití tkáňové oxymetrie v neurointenzivní péči. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. 7 s. Určeno odborné veřejnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-589-5.
  Název anglicky: The use ox tissue oximetry in neurocritical care
  RIV/00216224:14110/08:00028286 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Smrčka, Martin (203 Česká republika, garant) -- Ďuriš, Kamil (203 Česká republika) -- Neuman, Eduard (203 Česká republika) -- Gál, Roman (203 Česká republika) -- Ševčík, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Brain tissue oximetry monitoring; Vasospasm; Brain injury
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Olga Pazderková, učo 46958. Změněno: 17. 6. 2009 09:22.
 4. 2006

 5. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Pavel HANÁK a Jiří SEDLÁK. Neurologický deficit, pracovní schopnost a změny osobnosti po těžkém kraniocerebrálním poranění. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 16. ISSN 1210-7859.
  Název česky: Neurologický deficit, pracovní schopnost a změny osobnosti po těžkém kraniocerebrálním poranění
  Název anglicky: Neurologic deficit, working ability and personality changes after severe traumatic brain injury
  RIV: Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Navrátil, Ondřej (203 Česká republika, garant) -- Smrčka, Martin (203 Česká republika) -- Hanák, Pavel (203 Česká republika) -- Sedlák, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: deficit; working ability; brain injury

  Změnil: MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., učo 19777. Změněno: 26. 6. 2009 21:11.
 6. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Petr HANÁK. The outcome, working ability and psychic changes after traumatic brain injury. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2006, roč. 107, č. 4, s. 110-112. ISSN 0006-9248.
  Název česky: Výsledek léčby, pracovní schopnost a psychické změny po poranění mozku
  Název anglicky: The outcome, working ability and psychic changes after traumatic brain injury
  RIV/00216224:14110/06:00031923 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Navrátil, Ondřej (203 Česká republika, garant) -- Smrčka, Martin (203 Česká republika) -- Hanák, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: brain injury; working ability; psychological and neurological disorders; Glasgow Outcome Score
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Blanka Přikrylová, učo 71313. Změněno: 13. 4. 2010 00:33.
 7. 2005

 8. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Immune system status in the patients after severe brain injury. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2005, roč. 106, č. 3, s. 144-146. ISSN 0006-9248.
  Název česky: Stav imunitního systému u pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění
  RIV/00216224:14110/05:00015248 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Slovensko.
  Smrčka, Martin (203 Česká republika, garant) -- Mrlian, Andrej (703 Slovensko) -- Klabusay, Martin (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: brain injury; immune system disorders; extracranial complications

  Změnila: Olga Pazderková, učo 46958. Změněno: 5. 5. 2006 07:03.
 9. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Pavel HANÁK. Resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění mozku. In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 41-42.
  Název anglicky: Resocialization of patients following severe traumatic brain injury
  Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: working ability; brain injury; outcome

  Změnila: Olga Pazderková, učo 46958. Změněno: 3. 5. 2006 13:27.
 10. 2004

 11. NAVRÁTIL, Ondřej, Pavel HANÁK a Martin SMRČKA. Resocializace po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Pracovní dny ČNCHS - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 62-63.
  Název česky: Resocializace po těžkém kraniocerebrálním poranění
  Název anglicky: Resocialization after severe traumatic brain injury
  RIV: Stať ve sborníku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Navrátil, Ondřej (203 Česká republika, garant) -- Hanák, Pavel (203 Česká republika) -- Smrčka, Martin (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: resocialization; brain injury; outcome
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., učo 19777. Změněno: 26. 6. 2009 21:53.
 12. 2002

 13. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ a Martin SMRČKA. Mild hypothermia therapy for patients with severe brain injury. Clinical Neurology and Neurosurgery. Holandsko: Elsevier, 2002, roč. 2002, č. 104, s. 318-321. ISSN 0303-8467.
  Název anglicky: Mild hypothermia therapy for patients with severe brain injury
  RIV/00216224:14110/02:00007625 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Nizozemsko.
  Gál, Roman (203 Česká republika) -- Čundrle, Ivan (203 Česká republika) -- Zimová, Iveta (203 Česká republika) -- Smrčka, Martin (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Brain injury; Intensive care management; Intracranial pressure; Mild hypothermia

  Změnila: Olga Pazderková, učo 46958. Změněno: 18. 6. 2009 15:02.
 14. 2001

 15. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA a Vilém JURÁŇ. Poranění mozku. Praha: Grada, 2001. 272 s. ISBN 80-7169-820-2.
  Název anglicky: Brain injury
  RIV/00216224:14110/01:00005534 Odborná kniha. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Smrčka, Martin (203 Česká republika) -- Smrčka, Vladimír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: brain injury;

  Změnila: Olga Pazderková, učo 46958. Změněno: 6. 4. 2010 12:19.
Zobrazeno: 16. 5. 2022 06:50