Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 67-71. ISBN 978-80-7435-067-2.
 2. 2008

 3. DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza 3. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 1, 500 s. ISSN 1802-128X.
 4. 2007

 5. STUDENÝ, Václav. Sbírka příkladů ke zkoušce z matematiky 2 na ESF MU, letní semestr 2007. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. 51 s. knihovnicka.cz. ISBN 978-80-903744-5-4.
 6. 2004

 7. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 789-792. ISBN 80-227-1995-1.
 8. 1998

 9. PLCH, Roman. Limita funkce dvou proměnných s programem Maple V. In Počítačem podporovaná výuka matematiky a příprava didaktického experimentu. 1. vydání. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998. s. 79-96. ISBN 80-7020-040-5.
 10. 1997

 11. PLCH, Roman. O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy : Lokální extrémy funkcí dvou proměnných. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 42, č. 1, s. 24-34. ISSN 0032-2423.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 3. 2023 10:57