Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Sushruth Ganesha SWAMY, Petr BIENERT a Ota HLINOMAZ. ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE: IS ANP ASSOCIATED WITH RESTENOSIS AFTER CORONARY ARTERY STENTING? In Horizons in World Cardiovascular Research. I. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010. s. xxx, 8 s. Horizons in World Cardiovascular Research, Volume2. ISBN 978-1-61668-610-9.
  Název česky: Souvisí atriální natriuretický faktor (ANP) s rozvojem restenózy po PCI?
  Název anglicky: ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE: IS ANP ASSOCIATED WITH RESTENOSIS AFTER CORONARY ARTERY STENTING?
  RIV/00216224:14110/10:00043948 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Spojené státy. obsah podléhá obchodnímu tajemství.
  Bienertová Vašků, Julie (203 Česká republika, garant) -- Swamy, Sushruth Ganesha (826 Velká Británie) -- Bienert, Petr (203 Česká republika) -- Hlinomaz, Ota (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Atrial natriuretic factor; polymorphism; SNP; restenosis; PTCA
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 19. 5. 2010 16:29.
 2. 2008

 3. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X.
  Název anglicky: Possibility of the primary prevention of cardiovascular diseases in the nutritional consultancy
  RIV/00216224:14510/08:00034377 Článek v odborném periodiku. Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa. čeština. Česká republika.
  Hrnčiříková, Iva (203 Česká republika) -- Lukešová, Olga (203 Česká republika) -- Sebera, Martin (203 Česká republika, garant) -- Březková, Veronika (203 Česká republika) -- Bartošová, Zdeňka (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: prevention ; cardiovascular disease; intervention; lifestyle;education
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Sebera, Ph.D., učo 55084. Změněno: 28. 3. 2010 01:22.
 4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Role vybraných genů kódujících adipokiny v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění. In 36. pracovní konference KEK Harrachov. 2008.
  Název česky: Role vybraných genů kódujících adipokiny v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění
  Název anglicky: The role of selected polymorphisms in genes encoding for adipokines in pathophysiology of cardiovascular diseases
  Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: adipokine; adipose tissue; inflammation; obesity; cardiovascular disease
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 16. 10. 2008 22:49.
 5. 2007

 6. KRUSOVÁ, Darja a Miroslav SOUČEK. Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční. Medicína po promoci. Medicína po promoci, 2007, roč. 8/2007, č. 4, s. 29-32. ISSN 1212-9445.
  Název anglicky: Diabetes mellitus and ischemic heart disease
  RIV/00216224:14110/07:00023165 Článek v odborném periodiku. Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. čeština. Česká republika.
  Krusová, Darja (203 Česká republika) -- Souček, Miroslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: diabetes mellitus; diabetic nephropathy; cardiovascular disease; hypertension
  Recenzováno: ano

  Změnila: MUDr. Darja Krusová, Ph.D., učo 527. Změněno: 31. 3. 2010 11:57.
 7. 2005

 8. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Medicína pro praxi. 77900 Olomouc, Lazecká 297/51: SOLEN, s.r.o., 2005, Neuveden, č. 2, s. 58-61. ISSN 1214-8687.
  URL
  Název anglicky: The beta-blockers in the treatment of cardiovascular disease.
  Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: catecholamine receptors; beta-blockers; cardiovascular disease
  Recenzováno: ano

  Změnil: MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D., učo 2313. Změněno: 11. 1. 2008 11:59.
 9. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění. Časopis lékařů českých. Praha: Olympia, a.s., 2005, roč. 144, č. 4, s. 252-257, 5 s. ISSN 0008-7335.
  Název anglicky: Depressive Disorder in Cardiovascular, Neurological and Oncologic Diseases
  RIV/00216224:14110/05:00014046 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: depressive disorder; cardiovascular disease; epilepsy; Parkinson disease; stroke; cancer

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 10. 11. 2005 12:07.
 10. 2004

 11. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠIŠKOVÁ a Anna VAŠKŮ. MMP-2 u kardiovaskulárních onemocnění. 2004.
  Název anglicky: MMP-2 and Cardiovascular Diseases
  RIV/00216224:14110/04:00010223 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Pávková Goldbergová, Monika (203 Česká republika, garant) -- Špinarová, Lenka (203 Česká republika) -- Špinar, Jindřich (203 Česká republika) -- Vítovec, Jiří (203 Česká republika) -- Šišková, Lenka (203 Česká republika) -- Vašků, Anna (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: MMP2; gene; polymorphisms; cardiovascular disease

  Změnila: prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., učo 9447. Změněno: 6. 4. 2010 12:38.
 12. 2001

 13. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrická problematika v interní praxi. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 140, č. 17, s. 525-528. ISSN 0008-7335.
  Název anglicky: Psychiatric Problems in the Internal Praxis, Part I

  Klíčová slova anglicky: depressive illness; cardiovascular disease; epidemiology; treatment

  Změnila: Darja Řezaninová, učo 2447. Změněno: 11. 12. 2001 10:16.
Zobrazeno: 5. 12. 2022 15:14