ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění. Časopis lékařů českých. Praha: Olympia, a.s., 2005, roč. 144, č. 4, s. 252-257, 5 s. ISSN 0008-7335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění
Název anglicky Depressive Disorder in Cardiovascular, Neurological and Oncologic Diseases
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant).
Vydání Časopis lékařů českých, Praha, Olympia, a.s. 2005, 0008-7335.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/05:00014046
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky depressive disorder; cardiovascular disease; epilepsy; Parkinson disease; stroke; cancer
Štítky cancer, cardiovascular disease, depressive disorder, epilepsy, Parkinson disease, Stroke
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 10. 11. 2005 12:07.
Anotace
Náhodný objev antidepresivně působících látek nepochybně zaznamenal revoluci v psychiatrii. Vývoj antidepresiv změnil obraz psychiatrie, byl pokrokem v léčbě a současně i stimulem pro výzkum etiopatogeneze psychických poruch. V současné době se ukazuje, že řada biologických, psychologických a s vysokou pravděpodobností i sociálních aspektů je společných pro depresivní poruchy a somatická onemocnění. Nejmarkantnější je spojení deprese s kardiovaskulárním onemocněním. Další sdílenou oblastí jsou neurologická onemocnění, hlavně epilepsie, Parkinsonova choroba a cévní mozkové příhody. Historicky nejdříve bylo vnímáno spojení mezi rakovinou a depresí. V dalším jsou rozebírány detailněji epidemiologické údaje, možné společné mechanizmy uvedených somatických onemocnění a depresivní poruchy. Závěrem jsou shrnuty aktuální poznatky v oblasti léčby deprese u jednotlivých somatických onemocnění.
Anotace anglicky
The discovery of antidepressants meant undoubtedly a revolution in psychiatry. The developement of antidepressants has changed the image of psychiatry, brought a progress in the treatment and became a stimulus for investigations of mental illnesses ethiopathogenesis. Nowadays it is becomming evident, that many biologic, psychologic and with high probability also social aspects are common for the depression and for somatic disorders. The more prominent is the association of depression with cardiovascular disease. Neurological disease, mainly the epilepsy, Parkinson disease and stroke represent further common sphere. Historically, association between cancer and depression was identified first. The article presents epidemiological data and analyses possible common mechanisms of somatic disease and depression. In the last part the actual data and about the treatment of depression in individual somatic diseases are described.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 07:29