Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MURESAN, Ximena M., Eva SLABÁKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Stanislav DRÁPELA, Radek FEDR, Markéta PÍCKOVÁ, Ondřej VACEK, Ráchel VÍCHOVÁ, Tereza SUCHÁNKOVÁ, Jan BOUCHAL, Daniela KÜRFÜRSTOVÁ, Milan KRÁL, Tereza HULÍNOVÁ, Radek P. SÝKORA, Vladimír ŠTUDENT, Václav HEJRET, Wytske M. VAN WEERDEN, Martin PUHR, Václav PUSTKA, David POTĚŠIL, Zbyněk ZDRÁHAL, Zoran CULIG a Karel SOUČEK. Toll-Like Receptor 3 Overexpression Induces Invasion of Prostate Cancer Cells, whereas Its Activation Triggers Apoptosis. American Journal of Pathology. Elsevier, 2022, roč. 192, č. 9, s. 1321-1335. ISSN 0002-9440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ajpath.2022.05.009.

  2021

  1. HOFMANOVÁ, Jiřina, Josef SLAVIK, Miroslav CIGANEK, Petra OVESNÁ, Zuzana TYLICHOVA, Martina KARASOVÁ, Ondrej ZAPLETAL, Nicol STRAKOVA, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jan BOUCHAL, Zdenek KOLAR, Jiri EHRMANN, Monika LEVKOVA, Zlatka HUSKOVA, Pavel SKALICKY, Alois KOZUBÍK, Miroslav MACHALA a Jan VONDRÁČEK. Complex Alterations of Fatty Acid Metabolism and Phospholipidome Uncovered in Isolated Colon Cancer Epithelial Cells. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 22, č. 13, s. 1-16. ISSN 1422-0067. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijms22136650.
  2. MACHALA, Miroslav, Josef SLAVIK, Ondrej KOVAC, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Katerina PENCIKOVA, Martina PARENICOVA, Nicol STRAKOVA, Jan KOTOUCEK, Pavel KULICH, Steen MOLLERUP, Jan VONDRÁČEK a Martina HYZDALOVA. Changes in Sphingolipid Profile of Benzo[a]pyrene-Transformed Human Bronchial Epithelial Cells Are Reflected in the Altered Composition of Sphingolipids in Their Exosomes. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 22, č. 17, 17 s. ISSN 1422-0067. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijms22179195.
  3. SLOVACKOVA, Jana, Josef SLAVIK, Pavel KULICH, Josef VECERA, Ondrej KOVAC, Hana PACULOVA, Nicol STRAKOVA, Radek FEDR, Joao Pedro SILVA, Felix CARVALHO, Miroslav MACHALA a Jiřina PROCHÁZKOVÁ. Polychlorinated environmental toxicants affect sphingolipid metabolism during neurogenesis <i>in vitro</i>. Toxicology. Clare, Ireland: Elsevier Sci Ireland Ltd, 2021, roč. 463, 12 s. ISSN 0300-483X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tox.2021.152986.

  2019

  1. PAGÁČOVÁ, E, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, F SCHMIDT-KALER, G HILDENBRAND, T VIČAR, D DEPEŠ, JH Bestvater F LEE, S LACOMBE, E PORCEL, S ROUX, F WENZ, O KOPEČNÁ, Iva FALKOVÁ, M HAUSMANN a Martin FALK. Challenges and contradictions of metal nano-particle applications for radio-sensitivity enhancement incancer therapy. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, roč. 20, č. 3, s. art. no. 588. ISSN 1422-0067. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijms20030588.

  2009

  1. MUŽÍK, Jan, Ondřej MÁJEK a Ladislav DUŠEK. Časný záchyt stadií nádorových onemocnění v ČR dle dat NOR. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
  2. PAVLÍK, Tomáš, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK a Ladislav DUŠEK. Datové zázemí a metodika korektního hodnocení přežití onkologických pacientů v ČR. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s. 221-222. ISBN 978-80-86793-12-2.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření. první. Praha: Futura Praha, 2009, s. 54-60. ISBN 978-80-86844-53-4.
  4. GUZI, Timothy, David PARRY, Marc LABROLI, Michael DWYER, Kamil PARUCH, Kristen ROSNER, Ruichao SHEN a Janeta POPOVICI-MULLER. Novel modulators of cell cycle checkpoints and their use in combination with checkpoint kinase inhibitors. 2009. Patent. Číslo: WO 2009/061781 A1. Vydavatel: World Intellectual Property Organization. Místo vydání: USA. Název vlastníka: Schering-Plough. Datum registrace: 7. 11. 2007. Datum přijetí: 14. 5. 2008.
  5. PAVLÍK, Tomáš, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jan MUŽÍK. Referenční hodnoty přežití onkologických pacientů v ČR - analýza dat Národního onkologického registru. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s. 203-205. ISBN 978-80-86793-12-2.
  6. HÚSKA, Dalibor, Ivo FABRIK, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Michal MASAŘÍK, Jaromír HUBÁLEK, Anna VAŠKŮ, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN a René KIZEK. Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2009, roč. 9, č. 3, s. 1355-1369. ISSN 1424-8220.
  7. FIALA, Jindřich. Výživa a zdraví, zdravá výživa. první. Praha: FUTURA Praha, 2009, s. 17 - 31. ISBN 978-80-86844-53-4.
  8. HRUBÁ, Drahoslava a Halina MATĚJOVÁ. Způsob života u onkologických pacientů - jak a kdy ho měnit? Klinická onkologie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 22, č. 6, s. 291-293. ISSN 0862-495X.

  2008

  1. BENEŠ, Petr, Václav VĚTVIČKA a Martin FUSEK. CATHEPSIN D : MANY FUNCTIONS OF ONE ASPARTIC PROTEASE. Critical Reviews in Oncology/Hematology. ELSEVIER, 2008, roč. 68, č. 1, s. 12-28. ISSN 1040-8428.
  2. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project. Social Processes and Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 10-15, 5 s. ISSN 1802-8853.
  3. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ a Milan KONEČNÝ. Epidemiology of Gastrointestinal Cancers. In Gastrosymposium Tallin. Tallin: University of Tallin, 2008, s. 12-12. ISBN 80-902266-9-8.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Každý ví, že kouření způsobuje rakovinu: proč tedy lidé kouří ? Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2008, roč. 12, č. 1, s. 1-3. ISSN 1214-5602.
  5. PAVLÍK, Tomáš, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. MOVING WINDOW BASED METHOD FOR POPULATION SURVIVAL ESTIMATION. In International Biometric Conference. 2008. ISBN 978-0-9821919-0-3.
  6. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. 1. vyd. Brno: GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, 2008, 58 s. Grant IGA MZ ČR - NR8469-3/2005-2007.
  7. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Nádory a kartografie. Zdravotnictví v ČR. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 11, č. 4, s. 135-135, 195 s. ISSN 1213-6050.
  8. GUZI, Timothy, Kamil PARUCH, Ronald DOLL, Viyyoor GIRIJAVALLABHAN, Alan MALLAMS, Carmen ALVAREZ, Kartik KEERTIKAR, Jocelyn RIVERA, Tin-Yau CHAN, Vincent MADISON, Thierry FISCHMANN, Paul KIRSCHMEIER, Rajat BANNERJI, Lawrence DILLARD, Vinh TRAN, Zhenmin HE, Ray JAMES, Haengsoon PARK, Vidyadhar PARADKAR a Douglas HOBBS. Novel pyrazolopyrimidines as cyclin dependent kinase inhibitors. 2008. Patent. Číslo: WO 2008/130570 A1. Vydavatel: World Intellectual Property Organization. Místo vydání: USA. Název vlastníka: Schering-Plough. Datum registrace: 16. 4. 2008. Datum přijetí: 30. 10. 2008.
  9. GUZI, Timothy, Kamil PARUCH, Michael DWYER, Marc LABROLI a Kartik KEERTIKAR. Novel pyrazolopyrimidines as novel cyćlin dependent kinase inhibitors. 2008. Patent. Číslo: WO 2008/130569 A1. Vydavatel: World Intellectual Property Organization. Místo vydání: USA. Název vlastníka: Schering-Plough. Datum registrace: 16. 4. 2008. Datum přijetí: 30. 10. 2008.
  10. HRUBÁ, Drahoslava. Perzistentní uhlovodíky jako možné riziko rakoviny. Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2008, roč. 12, č. 1, s. 14-16. ISSN 1214-5602.
  11. VAĎUROVÁ, Helena. Quality of Life of Cancer Children Caregivers. In ŘEHULKA, Evžen, Oliva ŘEHULKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jiří MAREŠ. Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MDS, s. r. o., 2008, s. 42-48, 6 s. ISBN 978-80-7392-073-9.
  12. KUNICKÁ, Zuzana, Igor MUCHA a Jiří FAJKUS. Telomerase activity as a diagnostic and prognostic factor in head and neck cancer. In Anticancer Research. Greece: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2008, s. 3363. ISSN 0250-7005.
  13. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (Qolop). In Children & Cancer: Care and Prevention: Proceedings of the 1st IRCCC Workshop. Thessaloniki, Greece: The University of Sheffield, 2008, 13 s. ISBN 978-960-89629-8-9.
  14. SLABÝ, Ondřej, Daniel KREKÁČ, Marek SVOBODA a Rostislav VYZULA. Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Časopis lékařů českých. Praha: ČLSJEP, 2008, roč. 147, č. 1, s. 25-31. ISSN 0008-7335.
  15. SVOBODA, Marek, Marián HADJÚCH, Marta DZIECHCIARKOVÁ a Lenka RADOVÁ. Způsob zjištění senzitivity pacientů s nádorovým onemocněním na biologickou léčbu. 2008. Patent. Číslo: PV 2008-40. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykův onkologický ústav v Brně. Datum registrace: 25. 1. 2008. Datum přijetí: 25. 1. 2008.

  2007

  1. VAŘECHA, Miroslav, Jana AMRICHOVÁ, Michal ZIMMERMANN, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA a Michal KOZUBEK. Bioinformatic predictions and image analysis of localization and interactions of endonuclease G, AIF, and AMID in human cells. In Book of Abstracts for 15th Euroconference on Apoptosis. 2007.
  2. ZITTERBART, Karel a Zdeněk PAVELKA. Embryonální nádory CNS dětí a mladistvých. Referátový výběr z onkologie. 2007, roč. 24, 3+4, s. 61-68, 7 s. ISSN 0034-2815.
  3. BŘEZINOVÁ, Lenka, Helena VLAŠÍNOVÁ, Zdenka SLUNSKÁ, Iva SLANINOVÁ a Jiří SLANINA. Lignans of Schisandra chinensis: In situ extraction from cell cultures and effect on cancer cells. In Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention. 1. vyd. Bratislava: Mind and Health, SR, 2007, s. 65. ISBN 978-80-969663-2-5.
  4. GUZI, Timothy, Kamil PARUCH, Michael DWYER, David PARRY, Lianyun ZHAO, Patrick CURRAN, David BELANGER, Blake HAMANN, Panduranga REDDY, Arshad SIDDIQUI a Praveen TADIKONDA. Methods for inhibiting protein kinases. 2007. Patent. Číslo: US 2007/0105864 A1. Vydavatel: United States Patent and Trademark Office. Místo vydání: USA. Název vlastníka: Schering-Plough. Datum registrace: 8. 11. 2006. Datum přijetí: 10. 5. 2007.
  5. KREJČÍ, Lumír. Molecular dissection of Rad52 mediator activity. Heidelberg: EMBO, 2007.
  6. SVOBODA, Marek. Molecular taxonomy and predictive systems of human cancers based on gene expression profiling. In ANALYTICAL CYTOMETRY IV. BOOK OF ABSTRACTS. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2007, s. 80. ISBN 978-80-239-9591-6.
  7. KREJČÍ, Lumír. Molecular understanding of DSB repair-Mediator proteins. Heidelberg: EMBO/HHMI, 2007.
  8. SVOBODA, Marek. Monoklonální protilátky v onkologii. In 11. kongres nemocničních lékárníků. Brno. Brno: Sekce nemocničních lékárníků ČFS, 2007, s. 1.
  9. PARUCH, Kamil, Michael DWYER, Carmen ALVAREZ, Courtney BROWN, Tin-Yau CHAN, Ronald DOLL, Kerry KEERTIKAR, Chad KNUTSON, Brian MCKITTRICK, Jocelyn RIVERA, Randall ROSSMAN, Greg TUCKER, Thierry FISCHMANN, Alan HRUZA, Vincent MADISON, Amin NOMEIR, Yaolin WANG, Emma LEES, David PARRY, Nicole SGAMBELLONE, Wolfgang SEGHEZZI, Lesley SCHULTZ, Fran SHANAHAN, Derek WISWELL, Xiaoying XU, Quiao ZHOU, Ray JAMES, Vidyadhar PARADKAR, Haengsoon PARK, Laura ROKOSZ, Tara STAUFFER a Timothy GUZI. Pyrazolo[1,5-a]pyrimidines as orally available inhibitors of cyclin-dependent kinase 2. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2007, roč. 2007, č. 17, s. 6220-6223. ISSN 0960-894X.
  10. KUNICKÁ, Zuzana, Igor MUCHA a Jiří FAJKUS. Telomerase activity in head and neck cancer. In Telomeres & Telomerase. 2007.
  11. KREJČÍ, Lumír. UPS AND DOWNS OF HOMOLOGOUS RECOMBINATION. 2007.

  2006

  1. HORNA, Aleš, Radka MIKELOVÁ, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM a René KIZEK. d with electrochemical deUsing of flow injection analysis coupletection for a determination of metallothionein. In 57th Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Pittcon 2006. Orlando, Florida, USA: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Inc., 2006, s. 430-22P, 1 s.
  2. VAŇHARA, Petr a Jan ŠMARDA. Jun: the master regulator in healthy and cancer cells. Journal of Applied Biomedicine. 2006, roč. 4, č. 4, s. 163-170. ISSN 1214-0287.
  3. KUSENDA, Branislav, Marek MRÁZ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA BIOGENESIS, FUNCTIONALITY AND CANCER RELEVANCE. Biomedical Papers. 2006, 150(2), s. 205-215. ISSN 1213-811.
  4. MALČÍKOVÁ, Jitka, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Od genomu k proteomu - využití proteinových čipů v onkologii. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 342-350, 5 s. ISSN 0862-495X.
  5. GUZI, Timothy, Kamil PARUCH, Michael DWYER, Marc LABROLI a Kartik KEERTIKAR. Pyrazolopyrimidines as Cyclin Dependent Kinase Inhibitors. 2006. Patent. Číslo: US 2006128725 A1. Vydavatel: US Patent Office. Místo vydání: USA. Název vlastníka: Schering-Plough. Datum registrace: 6. 10. 2005. Datum přijetí: 15. 6. 2006.
  6. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální aspekty kvality života v onkologii. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2006, 148 s. MSD. ISBN 80-86633-60-8.

  2005

  1. POSPÍŠIL, Zdeněk. A parametric estimation of hazard function for cancer patients. In ECMTB2005. European Conference on Mathematical and Theoretical Biology. 2005.
  2. FIALA, Jindřich. Alkohol jako součást výživy a vliv na zdraví - pít či nepít? Výživa a potraviny. Praha, 2005, roč. 60, č. 6, s. 146-149. ISSN 1211-846X.
  3. PRŮŠA, Richard, Ondřej BLAŠTÍK, David POTĚŠIL, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, Jitka PETRLOVÁ, František JELEN a René KIZEK. Analytic method for determination of metallothioneins as tumor markers. CLINICAL CHEMISTRY. 2005, roč. 51, č. 6, s. A56, 1 s. ISSN 0009-9147.
  4. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění. Časopis lékařů českých. Praha: Olympia, a.s., 2005, roč. 144, č. 4, s. 252-257, 5 s. ISSN 0008-7335.
  5. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Rostislav VYZULA, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Epidemiologie nádorů varlat, multicentrický projekt. In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005, s. 68-70. ISBN 80-7262-382-6.
  6. ŠMARDOVÁ, Jana a Jan ŠMARDA. Jak vznikají nádory? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 29-37. ISSN 12113384.
  7. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Richard PRŮŠA, Marie STIBOROVÁ, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Metalothionein jako marker nádorového onemocnění. In Pokroky v klinické biochemii 2005; VII.Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. Olomouc: Česká společnost klinické biochemie, 2005, s. 55-55. ISBN 80-239-5267-6.
  8. SLANINOVÁ, Iva a Zdenka SLUNSKÁ. Microtubules as targets of alkaloids in cancer treatment. In Sborník XIII. Cytoskeletálního klubu. Praha: Československá biologická společnost, 2005, s. 25-25.
  9. FIALA, Jindřich. Prevence nádorů - zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem, aneb jak snížit riziko vzniku maligní nemoci. In Adam Z, Ševčík P, Vorlíček J, Mistrík M et al: Kostní nádorová choroba. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 215-244, 29 s. Grada Publishing. ISBN 80-247-1357-8.
  10. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr PAVLIŠ, Miroslav KUBÁSEK, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. SVOD - Information System for Inventive Analysis of Cancer Epidemiology. In Proceedings of the the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 150-155. ISBN 80-210-3907-8.
  11. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Richard PRŮŠA, Martin KUKAČKA, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK a René KIZEK. Using of electrochemical methods for studying of metallothionein content in the human blood serum of a patient poisoned by lead and treated by platinum. Biomedical Papers. 2005, roč. 149, č. 2, s. 485-488. ISSN 1213-8118.

  2004

  1. JURAJDA, Michal a Jiří VÁCHA. ASSOCIATION OF FUNCTIONAL SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN MATRIX METALLOPROTEINASES (MMPS) GENES WITH COLORECTAL AND BREAST CANCER PROGRESSION. Physiol Res. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, 2004, roč. 53/2004, č. 5, s. 51P, 1 s. ISSN 0862-8408.
  2. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, s. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.
  3. GUZI, Timothy, Kamil PARUCH, Michael DWYER, Ronald DOLL, Viyyoor GIRIJAVALLABHAN, Alan MALLAMS, Carmen ALVAREZ, Kartik KEERTIKAR, Jocelyn RIVERA, Tin-Yau CHAN, Vincent MADISON, Thierry FISCHMANN, Lawrence DILLARD, Vinh TRAN, Zhen HE, Ray JAMES, Haengsoon PARK, Vidyadhar PARADKAR a Douglas HOBBS. Pyrazolopyrimidines as Cyclin Dependent Kinase Inhibitors. 2004. Patent. Číslo: WO 2004/022561 A1. Vydavatel: World Intellectual Property Organization. Místo vydání: USA. Název vlastníka: Schering-Plough; Pharmacopeia. Datum registrace: 3. 9. 2003. Datum přijetí: 18. 3. 2004.
  4. MICHÁLEK, Jaroslav, Tomáš BÜCHLER a Roman HÁJEK. T Lymphocyte Therapy of Cancer. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, roč. 53, č. 53, s. 463-469. ISSN 0862-8408.
  5. KUNICKÁ, Zuzana, Roman HÁJEK, Jana SMEJKALOVÁ a Jiří FAJKUS. Telomerase activity in multiple myeloma patients. Ladenburg: Neuveden, 2004.
  6. BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jindřich FIALA. Výživa a nádory uropoetického a urogenitálního ústrojí. Urologické listy. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 2., č. 3, s. 15-18. ISSN 1214-2085.
  7. FIALA, Jindřich. Výživa a riziko rakoviny - část II: Aktuální výživová doporučení pro prevenci rakoviny. Výživa a potraviny. 2004, roč. 59, č. 2, s. 30-33. ISSN 1211-846X.
  8. FIALA, Jindřich, Eva TÁBORSKÁ, Pavel CHALUPA a Zdeněk ADAM. Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochaňující před jejich vznikem. In Adam Z, Vorlíček J et al: Obecná onkologie. Masarykova universita v Brně, Lékařská fakulta 2004, 440s. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 19-39. Skripta MU 4060-17/80. ISBN 80-210-3574-9.

  2003

  1. KEPÁK, Tomáš, Ondřej ZAPLETAL, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Pavel FABIAN, Tomáš HABANEC, Otakar TEYSCHL a Jaroslav ŠTĚRBA. Aktinomykóza břišní stěny a retroperitonea mimikující nádor přední břišní stěny. Čes. - slov. Pediatrie. 2003, roč. 58, č. 3, s. 141-143. ISSN 0069-2328.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternativní medicína a onkologie. In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Obecná onkologie a podpůrná léčba. první. Praha: Grada publishing, 2003, s. 765-770. ISBN 80-247-0677-6.
  3. MICHÁLEK, Jaroslav a Marek SVOBODA. Buněčná imunoterapie nádoru. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 16/2003, č. 3, s. 145-148. ISSN 0862-495X.
  4. MICHALEK, Jaroslav a Marek SVOBODA. Buněčná imunoterapie nádorů. Klinicka onkologie. 2003, roč. 16, č. 4, s. 145-148. ISSN 12035562.
  5. MICHALEK, Jaroslav, Robert H. COLLINS, Daniel C. DOUEK a Ellen S. VITETTA. Buněčná imunoterapie nádorů - identifikace nádorově specifických T lymfocytů. In Brnenske onkologicke dny. Brno: Univerzitni Onkologicke Centrum, 2003, s. 71-71. ISBN 0006542890.
  6. MICHALEK, Jaroslav, Robert H. COLLINS, Humdum P. DURRANI, Petra VACLAVKOVA, Laurie E. RUFF, Daniel C. DOUEK a Ellen S. VITETTA. Definitive separation of graft-versus-leukemia and graft-versus-host specific CD4+ T cell clones by virtue of their T cell receptor beta locus sequences. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 2003, roč. 100, č. 3, s. 1180-1184. ISSN 0337543100.
  7. VITETTA, Ellen S., Maria-Ana GHETIE, Viktor GHETIE, Jaroslav MICHÁLEK, Larentiu POP, Joan SMALLSHAW a Camelia SPIRIDON. Immunotherapy. In Fundamental Immunology, Ed. Paul W.E., pp.1701. 5-th edition. Philadelphia, U.S.A.: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, s. 1621-1659. Textbook. ISBN 0-7817-3514-9.
  8. HÁJEK, Roman, Tomáš BÜCHLER, Luděk POUR, Jaroslav MICHÁLEK, Martin TRBUSEK a Jan ŠMARDA. Nové směry vývoje protinádorové léčby. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Eds. Adam Z., Vorlíček J., Koptíková J. Praha: Avicenum, 2003, s. 415-435. Grada Publishing. ISBN 80-247-0677-6.
  9. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav MICHALEK. The evaluation of left ventricular function in childhood cancer survivors by pharmacological stress echocardiography. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 191-197, 8 s. ISSN 12937852.

  2002

  1. CÍDLOVÁ, Hana, Lenka FIKROVÁ a Nicholas FARRELL. "Electrostatic Compounds" of Pt(II). In Biophysics of the Genome and Its Interactions. Hlohovec: Czech Committee for Biophysics, 2002, s. 16. ISBN 80-7041-868-0.
  2. MICHALEK, Jaroslav a Radek HORVATH. High incidence of Epstein-Barr virus, cytomegalovirus and human herpesvirus 6 infections in children with cancer. BMC Pediatrics. 2002, roč. 2, s. 1-11.
  3. CÍDLOVÁ, Hana, Lenka FIKROVÁ a Nicholas FARRELL. Nová třída protinádorově účinných koordinačních sloučenin Pt(II)? In Profil učitele chemie II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 282 - 289. ISBN 80-7041-868-0.
  4. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. Pleural effusion in advanced cancer patients hospitalized at the department of paliative care. In TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. European Journal of Palliative Care. Italie: EAPC ONLUS, 2002, s. 42. ISBN Nebylo přidělen.
  5. FAJKUS, Jiří, Marta ŠIMÍČKOVÁ a Jan MALÁSKA. Tiptoeing to chromosome tips: facts, promises and perils of today's human telomere biology. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. London: ROYAL SOC LONDON, 2002, roč. 357, April, s. 545-562. ISSN 0962-8436.

  2001

  1. TALLOVÁ, Jaroslava, Josef TOMANDL, Marie BIČÍKOVÁ a Marta ŠIMÍČKOVÁ. Homocysteine in breast cyst fluid. European Journal of Clinical Investigation. Oxford,England: Blackwell Science LTD, 2001, roč. 31, č. 7, s. 623-627. ISSN 0014-2972.
  2. TALLOVÁ, Jaroslava, Josef TOMANDL, Marie BIČÍKOVÁ a Marta ŠIMÍČKOVÁ. Homocysteine in breast cyst fluid as a possible predictor of breast carcinoma development. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Berlin: Walter de Gruyter, 2001, roč. 39, ., s. 171. ISSN 1437-8523.
  3. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživové faktory v prevenci nádorových onemocnění. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2001, s. 21-44, 23 s. ISBN 80-238-7620-1.

  2000

  1. MICHÁLEK, Jaroslav. Molekula CD25 a imunoterapie hematologických malignit. In Monoklonalni protilatky. Ed. Zaloudik J. Brno: Grada, 2000, s. 83-88. Pedagogicke publikace. ISBN 01355698.

  1999

  1. MICHÁLEK, Jaroslav, Radek HORVATH, Jaroslav BENEDÍK a Hana HRSTKOVÁ. Cytomegalovirová infekce u dětí se zhoubným nádorovým onemocněním: od sérologie k průkazu virové DNA. Klinicka onkologie. MOU, 1999, roč. 12, č. 4, s. 206-211. ISSN 01357884.

  1997

  1. MICHÁLEK, Jaroslav, Rut SVOBODOVA a Hana HRSTKOVÁ. The acute nephrotoxicity of selected cytostatics in children with malignancy. In 6. Tagung Mitteleuropäischer Länder. Vienna: University Vienna, 1997, s. 22-22.

  1996

  1. FIALA, Jindřich. The incidence of cancer in the Czech republic from 1973 to 1989: Cancers with non-parallel trends in age groups. Central European Journal of Public Health. 1996, roč. 4, č. 3, s. 157-163. ISSN 1210-7778.

  1990

  1. FIALA, Jindřich. Melatonin a světlo. Hygiena. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1990, roč. 35, 7-8, s. 485-489. ISSN 1210-7840.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 7. 2024 15:47