Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Sushruth Ganesha SWAMY, Petr BIENERT a Ota HLINOMAZ. ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE: IS ANP ASSOCIATED WITH RESTENOSIS AFTER CORONARY ARTERY STENTING? In Horizons in World Cardiovascular Research. I. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010. s. xxx, 8 s. Horizons in World Cardiovascular Research, Volume2. ISBN 978-1-61668-610-9.
 2. 2008

 3. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X.
 4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Role vybraných genů kódujících adipokiny v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění. In 36. pracovní konference KEK Harrachov. 2008.
 5. 2007

 6. KRUSOVÁ, Darja a Miroslav SOUČEK. Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční. Medicína po promoci. Medicína po promoci, 2007, roč. 8/2007, č. 4, s. 29-32. ISSN 1212-9445.
 7. 2005

 8. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Medicína pro praxi. 77900 Olomouc, Lazecká 297/51: SOLEN, s.r.o., 2005, Neuveden, č. 2, s. 58-61. ISSN 1214-8687.
 9. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění. Časopis lékařů českých. Praha: Olympia, a.s., 2005, roč. 144, č. 4, s. 252-257, 5 s. ISSN 0008-7335.
 10. 2001

 11. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrická problematika v interní praxi. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 140, č. 17, s. 525-528. ISSN 0008-7335.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2022 02:42