Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Caused Motion: Secondary Agent Constructions. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 147 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 420. ISBN 978-80-210-6373-0.

  2008

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 345 - 357. ISSN 1335-0668.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a šipka času. In Fyzika, filosofie, myšlení. 2008.
  3. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita: střízlivě realistický pohled. In Kolokvium o kauzalitě. 2008.
  4. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Theories of Causation. In Břetislav Horyna (ed.), Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2008. s. 28-33. Philosophia, sv. 1. ISBN 978-80-7182-264-6.

  2007

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 87 s. ISBN 978-80-210-4442-5.

  2006

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Pravděpodobnostní teorie kauzality. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2006, roč. 2005, č. 2, s. 1-10. ISSN 1212-9097.

  2005

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 152-163. ISBN 80-210-3757-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 15:54