Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PŘIBYLOVÁ, Lenka. BIFURCATION ROUTES TO CHAOS IN AN EXTENDED VAN DER POLS EQUATION APPLIED TO ECONOMIC MODELS. Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University - San Marcos, 2009, roč. 2009, č. 53, s. 1–21. ISSN 1072-6691.
 2. 2006

 3. BOB, Petr a Marek ŠUSTA. Chaotic EEG patterns during recall of stressfull memory related to panic attack. Physiological Research, 2006, roč. 55, č. 1. ISSN 0862-8408.
 4. BOB, Petr a Marek ŠUSTA. Limbic irritability and chaotic neural response during conflicting Stroop task in the patients with unipolar depression. Physiological Research, 2006, roč. 55, č. 1. ISSN 0862-8408.
 5. 2004

 6. STAUDEK, Tomáš. Podivné atraktory: počítačové modelování chaotických struktur. In Sborník 26. mezinárodní konference ASIS. Ostrava, 2004: MARQ, 2004. s. 21-26. ISBN 80-86840-03-4.
 7. 2003

 8. FUCHS, Eduard. Jak matematika popsala chaos. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 36, č. 1, s. 46-54. ISSN 1211-3384.
 9. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series, České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, roč. 11, č. 1, s. 223-230. ISSN 1214-4681.
 10. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Teorie chaosu - multimediální text. Department of Mathematics Report Series, České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, roč. 11, č. 1, s. 51-54. ISSN 1214-4681.
 11. 2002

 12. KROB, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B49, s. 101-105. ISSN 0231-7664.
 13. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Bořivoj SEMRÁD, Růžena LÁBROVÁ, Petr HONZÍK a Jakub HRABEC. Nonlinear analysis of inter-beat data in patients after myocardial infarction. Acta Physiologica Hungarica, Budapest: ISP, 2002, roč. 89, 1-3, s. 127. ISSN 0231-424X.
 14. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD a Bohumil FIŠER. Non-linear structure analysis of inter-beat interval data and the risk of mortality in patients after myocardial infarction. Scripta medica, Brno: Masaryk University in Brno, 2002, roč. 75, č. 2, s. 105-110. ISSN 0211-3395.
 15. 2001

 16. HONZÍKOVÁ, Nataša a Bořivoj SEMRÁD. Nelineární strukturní analýza tepových intervalů a predikce rizika srdeční smrti. Abstrakt. Cor et Vasa, Praha: Praha publishing Ltd., 2001, roč. 43, 4 Suppl, s. 26. ISSN 0010-8650.
 17. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bořivoj SEMRÁD a Bohumil FIŠER. Nonlinear structure analysis of inter-beat interval data and risk of mortality in patients after myocardial infarction. Physiological Research, Praha: Institute of Physiology Academy of sci., 2001, roč. 50, č. 5, s. P8. ISSN 0862-8408.
 18. 1999

 19. PAVELKA, Jiří. Antropocentrismus a pojetí "chaosu" a řádu". In Nosek, Jiří - Stachová, Jiřina, ed.: Chaos, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: AV ČR, Filosofia, 1999. s. 181-198. ISBN 80-7007-127-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 11. 2020 04:20