Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. DiVinE 2.0 (software)
   ROČKAI, Petr, Jiří BARNAT, Luboš BRIM a Milan ČEŠKA. DiVinE 2.0. 2009.

  2008

  1. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008, 14 s.
  2. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008, s. 437-440. ISBN 978-989-8111-36-4.
  3. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7.

  2006

  1. HALÁMEK, Petr. Analýza nákladů a výnosů, případová studie "Biotechnologický klastr". In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: ESF MU, 2006, s. 49-55, 6 s. ISBN 80-2104085-8.
  2. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza vybraných veřejných programů podporujících inovace v Jihomoravském kraji. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 38-42. ISBN 80-210-4085-8.
  3. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nepřímá podpora pro vznik a rozvoj inovačních a konkurenceschopných podniků. In Regiony - vidiek - životné prostredie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006, s. 213-218. ISBN 80-8069-728-0.

  2003

  1. OCELKA, Jaromír. WWW Server v přílivu uživatelů Internetu. In Tvorba softwaru 2003. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava, MARQ, 2003, s. 154-160. ISBN 80-85988-83-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 22:17