Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. REKTOROVÁ, Irena. Demence u Parkinsonovy nemoci. Ćeská geriatrická revue. 2008, roč. 6, č. 4, s. 171-176., 6 s. ISSN 1214-0732.
 2. REKTOROVÁ, Irena, Hana SROVNALOVÁ, Radka KUBÍKOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Striatal Dopamine Transporter Imaging Correlates with Depressive Symptoms and Tower of London Task Performance in Parkinson's Disease. Movement Disorders. England, 2008, roč. 23, č. 11, s. 1580-1587. ISSN 0885-3185.
 3. 2007

 4. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Martina KUNOVSKÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Je kognitivní deficit příčinou nízkého náhledu u schizofrenie? Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2007, roč. 11, č. 1, s. 18-19. ISSN 1211-7579.
 5. REKTOR, Ivan, Milan BRÁZDIL, Igor NESTRAŠIL, Martin BAREŠ a Pavel DANIEL. Modifications of cognitive and motor tasks affect the occurrence of event-related potentials in the human cortex. European Journal of Neuroscience. USA: Blackwell Science, 2007, roč. 26, č. 26, s. 1371-1380. ISSN 0953-816X.
 6. 2005

 7. REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology. 2005, roč. 12, č. 12, s. 9-15., 7 s. ISSN 1351-5101.
 8. VLČKOVÁ, Kateřina. STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU. Brno: PdF MU, 2005. 216 s. (empiricko-teoretická práce), 1.
 9. 2003

 10. BRÁZDIL, Milan, Pavel DOBŠÍK, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Význam funkční magnetické rezonance pro hodnocení kognirivních pochodů v lidském mozku. Lokalizace "oddball" úkolem aktivovaných neuronálních populací. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2003, roč. 66/69, č. 1, s. 20-30. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2021 07:22