Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ a Michal ČERNÍK. Profil a průběh kognitivního deficitu u pacientů s první episodou schizofrenie během jednoho roku. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 31. 2008. ISSN 1211-7579.
 2. ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. s. 334-338. ISBN 1-901280-01-2.
 3. HUSÁROVÁ, Ivica a Martin BAREŠ. Účasť cerebella na kognitívnych a nemotorických funkciách v obraze funkčnej magnetickej rezonancie. Neurologie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2008, roč. 9, č. 4, s. 236-239. ISSN 1213-1814.
 4. 2005

 5. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 s.
 6. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Michal ČERNÍK, Petra NAVRÁTILOVÁ a Lenka MITYSKOVÁ. Diagnosis and evaluation: Profile of personality and cognitive functions in patients with alcohol abuse. In IX. Congreso Mundial sobre Trastornos de Personalidad. Argentina, 2005. 1 s.
 7. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacientů a pacientů s depresivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 101, č. 8, s. 412-421. ISSN 1212-0383.
 8. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Souvisí kognitivní deficit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie? In Psychiatrie pre prax. Bratislava: Medical education, 2005. s. 15. ISSN 1213-0508.
 9. 2004

 10. PERNA, Martin, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive functions, depression and repetitive transcranial magnetic stimulation. 2004.
 11. KUČEROVÁ, Hana a Radovan PŘIKRYL. rTMS a kognitivní funkce (kazuistické sdělení). In Česká Psychiatrie,sborník V.sjezdu ČLS JEP. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 123-124. ISBN 80-7262-273-0.
 12. 2002

 13. POLEDŇOVÁ, Ivana a Jarmila ZOBAČOVÁ. Stimulace kognitivních funkcí a rozvoje osobnosti dětí z romské komunity. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister and Principal, 2002. s. 226-230. ISBN 80-86598-36-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 10. 2021 18:52