Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2007, x, 1-2, s. 201-217, 16 s. ISSN 1214-813X.

  2006

  1. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350.
  2. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350.
  3. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU, 2006, s. 391-417, 491 s.

  2004

  1. RABUŠIC, Ladislav. Will Tomorow's Czechs Have the Fewest Children in Europe? In Mareš, P. et al.: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 41-60. Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. ISBN 80-86598-67-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 07:58