Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC a Jiří PROKOP. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti. In Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. první. Trnava 2005: Trnavská Univerzita, 2005. s. 29-35, 348 s. ISBN 80-88949-84-X.
  2. KABELKA, Ladislav a Jiří PROKOP. Význam paliativního týmu v akutní nemocnici, systém paliativní péče- zahraniční zkušenosti. In 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii- sborník. 1.-2.4.2005. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2005. s. 59-158. ISBN 80-02-01712-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 14:13