Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. BLAŽEK, Ladislav. Empirické šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 73-100. ISBN 978-80-210-4521-7.
  2. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 120-141. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
  3. BLAŽEK, Ladislav. Interpretace dosažených výsledků. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 95 - 120. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  4. BLAŽEK, Ladislav. Interpretace výsledků empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. In Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 9 - 42, 33 s. ISBN 978-80-210-4723-5.
  5. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 211 s. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  6. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7.

  2007

  1. BLAŽEK, Ladislav a Petr PIROŽEK. Analýza a interpretace faktorů hospodářské úspěšnosti podniků. In Vývojové tendence podniků III. Specifický výzkum katedry podnikového hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 53 – 76, 23 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
  2. BLAŽEK, Ladislav a Marian SVOBODA. Analýza empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007, 9 s. ISBN 978-80-245-1207-5.
  3. BLAŽEK, Ladislav. Dílčí závěry z empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. Brno: Masarykova univerzita. Centrum konkurenční schopnosti české ekonomiky., 2007.
  4. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, roč. 2007, č. 5, 12 s. ISSN 1213-189X.
  5. BLAŽEK, Ladislav. K metodickým východiskům empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. In Research Report 2. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice. Vědecké spisy FES. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 21 – 25. ISBN 978-80-7395-005-7.
  6. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Východiska empirického šetření. In Podnikanie a podnikatelské prostredie v SR. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007, s. 11 – 15. ISBN 978-80-225-2364-6.
  7. BLAŽEK, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 309 s. Název edice? Svazek 1. ISBN 978-80-210-4456-2.
  8. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Vlastníci a jejich vztah k podniku. In Vývojové tendence podniku III. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007, s. 137-178. ISBN 978-80-210-4466-1.

  2006

  1. BLAŽEK, Ladislav. Metodika empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 322 - 326. 1. ISBN 80-210-4157-9.

  2005

  1. BLAŽEK, Ladislav. Manažerská etika a společenská odpovědnost podniků. In Konkurenceschopnost podniku v podmínkách globalizace. 1. vyd. Ostrava: ETHICS, 2005, s. 244-259. ETHICS 2005. ISBN 80-902713-5-9.
  2. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Obchodní právo I. 2. vyd. Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, 2005, s. 1-2000. ISBN 80-210-3331-2.

  2004

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Obchodní právo I. In Obchodní právo I. Distanční studijní opora. I. Brno: MU v Brně, 2004, s. 1-200. ISBN 80-210-3331-2.
  2. ČADA, Rostislav. Určování hodnoty podniku. 1.vydání. V Brně: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2004, 10 s. Nové trendy rozvoje průmyslu. ISBN 80-214-2787-6.
  3. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vývoj kodifikace občanského práva. In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 9-36, 26 s. ISBN 80-210-3610-9.

  2003

  1. BLAŽEK, Ladislav a Bohuslav BINKA. Etika podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 74 s.

  2002

  1. KLAPALOVÁ, Alena a Antonín STEHLÍK. Podnik a podnikání v inovačním prostředí. In Podnik a podnikání. první. Ostrava: Repronis Ostrava, 2002, s. 101-106. ISBN 80-7329-009-X.

  2000

  1. KLAPALOVÁ, Alena. Vliv marketingové činnosti města na lokalizační rozhodování podniku. In Vliv marketingové činnosti města na lokalizační rozhodování podniku. první. Košice: Podnikovohospodářská fakulta Košice, Ekonomická univerzita, Bratislava, 2000, 764 s. ISBN 80-225-1308-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 19:15