Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PETERSON, Christina, Jasia STEINMETZ, Alida MOONEN a Jana STARÁ. Characteristics of Effective Wellness Practitioners: A Qualitative Study. The International Journal of Health, Wellness, and Society. CG Publishers, 2018, roč. 8, č. 1, s. 41-52. ISSN 2156-8960. doi:10.18848/2156-8960/CGP/v08i01/41-52.
 2. 2016

 3. DOČEKALOVÁ, Soňa, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Competencies measured in assessment centers: Predictors of transformational leadership and leader's effectiveness. In D. Vasilenko and N. Khazieva. Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership & Governance. Reading, UK: ACPI, 2016. s. 76-83. ISBN 978-1-910810-84-2.
 4. 2009

 5. JATERKOVÁ, Lenka. Kompetenční modely v manažerské praxi. In Sborník Think Together 2009. Praha: Česká zemedělská univerzita v Praze, 2009. 8 s. ISBN 978-80-213-1906-6.
 6. 2008

 7. ANTLOVÁ, Klára a Lubomír POPELÍNSKÝ. Predicting Information System Competencies in Small and Medium Enterprises with Data Mining Methods. In Proceedings of IASK Intl. Conference E-Activity and Leading Technologies. Madrid: IASK - International Association for the Scientific Knowledge, 2008. 10 s. ISBN 978-989-95806-3-3.
 8. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Edited by Miroslava Bartoňová - Jarmila Pipeková - Marie Vítková. 2. vyd. Brno: MSD, 2008. 148 s. MSD. ISBN 978-80-7392-050-0.
 9. 2007

 10. FILIP, Jan. Dorobek pierwszego Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej (1993-2003. In Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. s. 75-86, 456 s. ISBN 978-83-233-2377-8.
 11. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Obsahová struktura portfolia - volba nebo povinnost? In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: UP, 2007. s. 103-107. ISBN 978-80-7395-024-8.
 12. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Teacher´s Competencies Development within the Process of their Pre-Graduation Training. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2007. 15 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 13. JATERKOVÁ, Lenka. Úvod do problematiky managementu změny kompetencí zaměstnanců v kontextu dynamicky se rozvíjejícího podniku. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. FM UTB Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 42-43, 322 s. ISBN 978-80-7318-529-9.
 14. FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu : komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 896 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5.
 15. 2006

 16. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Tvorba školního vzdělávacího programu krok za krokem - s pedagogickým sborem. Brno: MU, 2006. 116 s. Škola v praxi, svazek 10. ISBN 80-210-4063-7.
 17. 2005

 18. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence pro trvale udržitelný rozvoj - teorie a praxe. In Ekonomie, právo, management : vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 139-150, 11 s. ISBN 80-210-3820-9.
 19. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384.
 20. 2004

 21. TRNA, Josef. Evaluační standardy ve fyzikálním vzdělávání. In Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 52-63. ISBN 80-244-0922-4.
 22. 2003

 23. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Simulační hry jako prostředek rozvoje klíčových manažerských kompetencí. In EDMAN 03 - Education For Management. Brno: EVIDA, 2003. s. 77-84. ISBN 80-86596-25-7.
 24. POSPÍŠIL, Petr a Petr SMUTNÝ. Simulační manažerská hra. In MendelNet 2002/03 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. s. 147-150. ISBN 80-7302-047-5.
 25. 1998

 26. TRNA, Josef. Kompetence, standardy, dovednosti a diagnostika ve výuce fyziky. In Physical Education Today and After 2000. Prešov, Slovakia: Fakulta humanitnych a prierodnych vied PU, 1998. s. 32-35. ISBN 80-88885-31-0.
 27. 1993

 28. SOUČEK, Václav. 1. Is there a need to redress the balance between the system's goals and the lifeworld-oriented goals in public education in Australia? In Competencies: The Competencies Debate in Australian Education and Training. Canberra: Australian College of Education, 1993. s. 162-187, 25 s. Competencies: The Competencies Debate in Australia.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 05:13