Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. CHALOUPKA, Jakub a Luboš BRIM. Faster Algorithm for Mean-Payoff Games. In Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'09). Dagstuhl, Německo: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Německo, 2009. 9 s. ISBN 978-3-939897-15-6.
 2. CHALOUPKA, Jakub a Luboš BRIM. Faster Algorithm for Mean-Payoff Games. In MEMICS 2009. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 45-53, 9 s. ISBN 978-80-87342-04-6.
 3. WINKLER, Jiří. Institucionální a organizační limity individualizace české politiky zaměstnanosti v podmínkách duálního trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. první. Brno: František Šalé - Albert, 2009. s. 118-147, 29 s. ISBN 978-80-7326-172-6.
 4. 2008

 5. BOUYER, Patricia, Uli FAHRENBERG, Kim G. LARSEN, Nicolas MARKEY a Jiří SRBA. Infinite Runs in Weighted Timed Automata with Energy Constraints. In Proceedings of Formal Modeling and Analysis of Timed Systems (FORMATS'08), Lecture Notes in Computer Science 5215. Netherlands: Springer-Verlag, 2008. s. 33-47, 15 s. ISBN 978-3-540-85777-8.
 6. 2006

 7. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. An Interview with the Participants in the Brno-Chemnitz Project. Linguistics Pages. Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2006.
 8. 2005

 9. POVOLNÁ, Renata. Brno Seminar on Linguistic Studies in English, Linguistics Pages. Messenger, News and Views in English from the Faculty of Education MU, 2005, roč. 5, č. 4, s. 8-9. ISSN 1214-6676.
 10. WINKLER, Jiří. Lokální programy na trhu práce a jejich význam pro národní politiku zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 13 - 30, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
 11. 2004

 12. STEHLÍK, Antonín a Josef KAPOUN. Erst mit integrierter Logistik vollständig. Einkauf Materialwirtschaft Logistik, CH - 4411 Seltisberg: DEK - Verlag AG, 2004, roč. 44, 9 - 2004, s. 13 - 15. ISSN 1421-864X.
 13. MOLLER, Faron, Scot SMOLKA a Jiří SRBA. On the Computational Complexity of Bisimulation, Redux. Information and Computation, Netherlands: Elsevier Science, 2004, ?, ?, s. ? ISSN 0890-5401.
 14. SRBA, Jiří. Roadmap of Infinite Results. Current Trends in Theoretical Computer Science, The Challenge of the New Century, New York, USA: World Scientific Publishing, 2004, roč. 2, č. 1, s. 337-350.
 15. 2003

 16. SRBA, Jiří. Complexity of Weak Bisimilarity and Regularity for BPA and BPP. Mathematical Structures in Computer Science, Great Britain: Cambridge University Press, 2003, roč. 12, č. 1, s. 567587-567607. ISSN 0960-1295.
 17. SRBA, Jiří. Strong Bisimilarity of Simple Process Algebras: Complexity Lower Bounds. Acta Informatica, The Netherlands: Springer-Verlag, 2003, roč. 39, č. 1, s. 469-499.
 18. 2002

 19. SRBA, Jiří. Strong Bisimilarity and Regularity of Basic Parallel Processes is PSPACE-Hard. In Proceedings of 19th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS'02). Holland: Springer-Verlag, 2002. s. 535-546.
 20. SRBA, Jiří. Strong Bisimilarity and Regularity of Basic Process Algebra is PSPACE-Hard. In Proceedings of 29th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP'02). Netherlands: Springer-Verlag, 2002. s. 716-727.
 21. OSOLSOBĚ, Petr. Understanding Complexity with Johann Sebastian Bach. In Bach 2000 : Music between Virgin Forest and Knowledge Society. 1. vyd. Brno: VUTIUM Press, J. Fukač, A. Mizerová, V. Strakoš eds., 2002. s. 43-48, 6 s. ISBN 84-607-5515-0.
 22. ŠMAJS, Josef. Víme, co je evoluce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia philosophica, B-49. 1., 2002. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 181-185, 5 s. ISBN 80-210-2622-7.
 23. 1999

 24. KLÍMA, Ondřej a Jiří SRBA. Complexity Issues of the Pattern Equations in Idempotent Semigroups. Technical Report, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, 1999, roč. 1999, č. 02, s. 1. ISSN FIMU-RS-99-02.
 25. ČERNÁ, Ivana, Ondřej KLÍMA a Jiří SRBA. On the Pattern Equations. Technical Report, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, 1999, roč. 1999, č. 01, s. 1. ISSN FIMU-RS-99-01.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2020 12:03