Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. 2008.
  2. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Základy občanského práva. Ilona Schelleová a kolektiv. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 150 s. Právo. ISBN 978-80-87071-84-7.

  2007

  1. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Jaroslav HLOUŠEK a Karel SCHELLE, JR. Základy občanského práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Pulishing, 2007. 169 s. Právo. ISBN 978-80-87071-28-1.

  2006

  1. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 32 s. Skripta.
  2. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 34 s. Skripta.

  2005

  1. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 32 s. Skriptum.
  2. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 34 s. Skripta.

  1995

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1995. 148 s. Skripta. ISBN 80-214-0599-6.

  1994

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1994. 85 s. Právo. ISBN 80-214-0582-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 19:02