Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. FIALA, Josef, Jan HURDÍK and Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva (The Actual Question of the Consumer Law). 2008.
  2. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Základy občanského práva (Ilona Schelleová a kolektiv). Ilona Schelleová a kolektiv. 3rd ed. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 150 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-84-7.

  2007

  1. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law (CD ROM). 1st ed. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. p. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Jaroslav HLOUŠEK and Karel SCHELLE, JR. Základy občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Ostrava: KEY Pulishing, 2007. 169 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-28-1.

  2006

  1. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Civil law I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 32 pp. Skripta.
  2. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 34 pp. Skripta.

  2005

  1. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Civil law I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 32 pp. Skriptum.
  2. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 34 pp. Skripta.

  1995

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Brno: VUT, 1995. 148 pp. Skripta. ISBN 80-214-0599-6.

  1994

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Brno: VUT, 1994. 85 pp. Právo. ISBN 80-214-0582-1.
Display details
Displayed: 22/2/2024 16:30