Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. HREŠANOVÁ, Ema a Jaroslava HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ. Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44, č. 1, s. 83-112. ISSN 0038-0288.
  2. 2007

  3. HREŠANOVÁ, Ema a Jaroslava MARHÁNKOVÁ. Komercionalizace, konzumerismus a sociální nerovnosti mezi rodičkami. In Antropologické symposium V. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
  4. 2005

  5. VÁCLAVÍK, David. Obžerství, konzum a askeze v kontextu soudobé religiozity. In Náboženství a jídlo. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pradubice, 2005. s. 159 - 165, 7 s. ISBN 80-7194-800-4.
  6. 2003

  7. LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 320 s. Společensko-ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2019 08:19