Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 10/2009, č. 10, s. 16-17. ISSN 1213-6581.

  2008

  1. GLOGAROVÁ, Jana. K některých aspektům pojmu kontroly podle zákona o ochraně hospodářké soutěže a pojmu ovládání podle obchodního zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 177 - 182. ISSN 1210-6410.
  2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola rozpočtového hospodaření USC a porušení rozpočtové kázně. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 270-276. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Pomoc a kontrola v terapeuticky pojaté sociální práci. In JANEBOVÁ, Radka, Miroslav KAPPL a Martin SMUTEK. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 122-130. ISBN 978-80-7041-118-6.

  2006

  1. CHRZ, Vladimír, Ivo ČERMÁK a Veronika PLACHÁ. Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu:narativní přístup. Československá psychologie. 2006, L, č. 6, s. 507-521. ISSN 0009-062X.
  2. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej. In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1. vyd. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006, s. 44-62, 516 s. ISBN 83-922867-3-1.

  2005

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Stanislav KUTÁČEK. Kontrola jako nástroj řízení a podmínky efektivnosti veřejného sektoru a místo NKÚ v tomto procesu. In STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 25-43, 18 s. ISBN 80-210-3623-0.

  2004

  1. BEJČEK, Josef. K pojmům kontroly soutěžního chování a ovládání. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 15, s. 557-570. ISSN 1210-6410.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru. prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 86 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6.

  2003

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení. Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 11-17, 6 s. ISBN 80-86119-72-6.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejné správě. Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. První. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2003, 19 s. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 32-44, 12 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
  4. JURAJDOVÁ, Hana. Možnost kontroly standardů nástroji auditu. In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 71-73. ISBN 80-210-3192-1.
  5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Pojetí a druhy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský-vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, a.s.r., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 24-27. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6.
  6. REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 44-64, 20 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.

  2002

  1. MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody. Sedmá generace. 2002, roč. 2002, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-0499.

  2001

  1. JURNÍKOVÁ, Jana a Stanislav KADEČKA. Ke vztahu státu a samosprávy. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 8, s. i-iii, 3 s. ISSN 0027-8009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2024 10:09