Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VACULOVIČ, Tomáš, Tomáš ŠIMO, Vítězslav OTRUBA, Oldřich MATAL a Viktor KANICKÝ. Study of corrosion of structural materials for a nuclear reactor cooling circuit by menas of LA-ICP-MS. In Book of abstracts. 2009.
 2. 2008

 3. NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzikální základy vědy o materiálu. In CoPhys - International Physics Workshop 2008. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, 2008. s. 209-216. ISBN 978-80-8094-355-4.
 4. 2007

 5. MATAL, Oldřich, Tomáš ŠIMO, Lukáš NESVADBA, Petr SULOVSKÝ, Jiří MACHÁT, Eva NIEDOBOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ, Christopher LATKOCZY a Detlef GÜNTHER. Experimental studies on interactions of molten LiFNaF salt with some candidate structural materials for components of advanced nuclear reactors. Bezpečnost jaderné energie. Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2007, roč. 15(53), 11/12, s. 365-370. ISSN 1210-7085.
 6. MATAL, Oldřich, Tomáš ŠIMO, Lukáš NESVADBA, Vladimír DVOŘÁK, Viktor KANICKÝ, Petr SULOVSKÝ a Jiří MACHÁT. Interaction of pipeline materials with molten fluoride salts. Zeitschrift für Naturforschung : Teil a, Physik, Physikalische Chemie, Kosmophysik [Bd. 27a (1972)-31a (1976)]. Tübingen: Verlag der Zeitschrift für Naturforschung, 2007, roč. 62a, č. 12, s. 769-774. ISSN 0932-0784.
 7. 2006

 8. SCHWARZOVÁ, Monika a Jiří FAIMON. Are recent karst processes influenced by soil humic substances? In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 156-157. ISBN 80-8064-263-X.
 9. ZAJÍČEK, Petr a Jiří FAIMON. Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 151-155. ISBN 80-8064-263-X.
 10. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK a Monika SCHWARZOVÁ. Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic). In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 158-159. ISBN 80-8064-263-X.
 11. 2004

 12. ŠTELCL, Jindřich, Jiří FAIMON a Jiří ZIMÁK. Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček. In Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň". Liptovský Mikuláš-Žilina: Správa slovenských jaskýň, 2004. s. 75-77. ISBN 80-8064-201-X.
 13. FAIMON, Jiří, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK, Monika SCHWARZOVÁ a Jindřich ŠTELCL. The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic). Geographica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2004, roč. 38, č. 1, s. 9-13. ISSN 0231-9365.
 14. 2003

 15. CÍDLOVÁ, Hana. Skrytá rizika (školní) chemické laboratoře. In Teachers and Health 5. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 433-441.
 16. 2001

 17. FAIMON, Jiří a Petr ZAJÍČEK. Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem". Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: MU Brno, 2001, VIII, č. 1, s. 104-105. ISSN 1212-6209.
 18. ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, roč. 37, č. 1, s. 85-89. ISSN 1212-2025.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 07:56