Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Pharmacogenetic Contribution of Leptin Gene Polymorphism in Cutaneous T-Cell Lymphoma. International Journal of Clinical and Experimental Pathology, USA: e-Century Publishing Corporation, Madiso, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 163-168. ISSN 1936-2625.
 2. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Polymorphims in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Research Progress in Tumor Markers. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2009. s. 15-25, 10 s. Research Progress in Tumor Markers. ISBN 978-1-60456-692-5.
 3. 2007

 4. VAŠKŮ, Vladimír. Kožní T-buněčné lymfomy - diagnostika a terapie. Postgraduální medicína, Praha: Sanoma Magazines, 2007, roč. 9, č. 5, s. 561-568. ISSN 1212-4184.
 5. VAŠKŮ, Vladimír. Moderní trendy v léčbě kožních T buněčných lymfomů. In Lékařské listy Příloha Zdravotnických novin. 2007.
 6. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Tumor Markers Research Perspectives. New York: Nova Publishers, 2007. s. 5-15, 10 s. XX - in press. ISBN 1-60021-423-1.
 7. 2006

 8. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin Gene: A New Susceptibility Gene for Cutaneous T-cell Lymphoma. In Journal of Investigative Dermatology. 2006: European Society for Dermatological Research, 2006. s. s33, 1 s.
 9. 2004

 10. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Anna VAŠKŮ. New Frequent polymorphism 1765C/T in the Gene Encoding For Transcriptional Represson Oncoprotein Gfi-1 in Cutaneous T-cell Lymphomas (CTCL). In The Journal of Investigative Dermatology. London: European Society for Dermatological Research, 2004. s. 56-56, 1 s.
 11. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie a Vladimír VAŠKŮ. Nový častý polymorfismu 17654 C/T v genu pro trankripční represorový onkoprotein Gfi-1 u kožních T-lymfomů. In Sborník XXI. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Brno, 2004, supp 2. Praha: Tigis, 2004. s. 58-58, 1 s.
 12. 2000

 13. VAŠKŮ, Vladimír, Z. NEVORALOVÁ, Jan BUČEK a Pavel ŠLAMPA. Kombinované léčebné postupy u mycosis fungoides. Česko-slovenská dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 5, s. 247-250. ISSN 0009-0514.
 14. VAŠKŮ, Vladimír, Zdeněk ADAM a Zdeněk KRÁL. Kožní T-lymfomy a současné léčebné postupy. Klinická onkologie, Brno: ApS spol. s r.o., 2000, roč. 13, č. 2, s. 35-41. ISSN 0862-495X.
 15. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jiří VÁCHA a Věra SEMRÁDOVÁ. Některé genetické aspekty kožních T-lymfomů. Česko-slovenská dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 2, s. 59-63. ISSN 0009-0514.
 16. VAŠKŮ, Vladimír a Věra SEMRÁDOVÁ. Současné možnosti léčby kožních T-lymfomů. Česko-slovenská dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 6, s. 284-288. ISSN 0009-0514.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2020 13:19