Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. ZOUHAR, Jan. Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie. In Ivo Pospíšil. Sborník třinácti: mezi generacemi. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2019. s. 191-212, 21 s. ISBN 978-80-88296-03-4.

  2018

  1. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a T. G. Masaryk. In Lesňák, Slavomír; Vacková, Barbora. Jan Patočka a Naše doba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 12-22. ISBN 978-80-210-8958-7.
  2. ZOUHAR, Jan. Martin Heidegger a filozofie v Československu do roku 1989. In Leško, Vladimír; Mayerová Katarína. Heidegger v Česku, Polsku a na Slovensku. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2018. s. 7-31. ISBN 978-80-8152-621-3.
  3. ZOUHAR, Jan. Tři setkání s Jiřinou Popelovou. Studia philosophiva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 65, 1-2, s. 29-35. ISSN 1803-7445. doi:10.5817/SPh2018-1-2-3.

  2016

  1. ZOUHAR, Jan. Nietzsche v Čechách na přelomu 19. a 20. století, Masaryk a Rusko. In Nezník, P., Markov, B. Dostojevskij a Nietzsche. 1. vyd. Košice: FF UPJŠ, 2016. s. 113-144, 235-252, 50 s. ISBN 978-80-8152-464-6.

  2015

  1. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka v Kritickém měsíčníku 1938 – 1942. In Patočka a dejiny filozofie, 30. 6. - 1. 7. 2015, FF UPJŠ, Košice. 2015.

  2014

  1. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a krásná literatura. In Bohunická, L. ; Lalíková, E. Filozofia - veda - literatúra. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. s. 124-134. ISBN 978-80-8127-111-3.
  2. ZOUHAR, Jan. Jan Zouhar: Patočka a krásna literatura 19. století. In Leško, Vladimír; Schifferová, Věra; Stojka, Róbert; Tholt, Pavol. Patočka a novoveká filozofia. 1. vyd. Košice: UPJŠ, 2014. s. 385-410. ISBN 978-80-8152-148-5.
  3. ZOUHAR, Jan. Masaryk a Nietzsche. In Doubek, Vratislav; Hájková, Dagmar. Život plný neklidu. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 40-46. ISBN 978-80-87782-33-0.

  2013

  1. ZOUHAR, Jan. Existencialismus a české myšlení 1945-1948. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, č. 1, s. 37-46. ISSN 1803-7445.
  2. ZOUHAR, Jan. Nesamozřejmost filosofie. In Dolista, Josef; Maturkanič, Patrik. Strach nemá v lásce místo. 1. vyd. Praha: Evropské vzdělávací centrum, 2013. s. 98-103. ISBN 978-80-87386-15-6.
  3. ZOUHAR, Jan. Svoboda umělecké tvorby (1945-1948: Od svobody k nesvobodě). In Javorská, A.; Sťahel, R.; Mitterpach, K. Metamorfózy slobody v dejinách myslenia. 1. vyd. Nitra: UKF Nitra, 2013. s. 183-192. Philosophica ; sv. 13. ISBN 978-80-558-0509-2.

  2012

  1. ZOUHAR, Jan. Dobové ohlasy na Rádlovu Útěchu z filosofie (1945-1948). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 59, č. 2, s. 81-88. ISSN 1803-7445.
  2. ZOUHAR, Jan. Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946). Przeglad Filozoficzny : Nowa Seria. Warszawa: Wydawnictwo Institytutu Filozofii, 2012, roč. 21, č. 2, s. 509-513. ISSN 1230-1493. doi:10.2478/v10271-012-0057-7.
  3. ZOUHAR, Jan. Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946). In Kuzior, A.; Kiepas, A.; Rab, J. IX polski zjazd filozoficzny. 1. vyd. Gliwice, Katowice: Politechnika Slaska, Uniwersytet Slaski, 2012. s. 139-140. ISBN 978-83-61975-72-4.

  2010

  1. ZOUHAR, Jan. Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie. Leško, Vladimír, Tholt, Pavel. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010. s. 181-186. ISBN 978-80-7097-860-3.
  2. ZOUHAR, Jan. O pojęciu cielesności u Jana Patočki. In KIEPAS, Andrzej a Elzbieta STRUZIK. Terytorium i peryferia cielesności. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2010. s. 149-151. mimo edice. ISBN 978-83-926022-4-8.

  2009

  1. ZOUHAR, Jan. Česká filozofie 60. let a krásná literatura. In LALÍKOVÁ, Erika a Mariana SZAPUOVÁ. Podoby filozofovania včera a dnes. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2009. s. 261-271. ISBN 978-80-89238-27-9.
  2. ZOUHAR, Jan. Česká filozofie v šedesátých letech. 1. vyd. Brno: Academicus, 2009. 168 s. mimoedice. ISBN 978-80-87192-08-5.

  2008

  1. ZOUHAR, Jan. Czech Philosophy in the XXth Century. In HORYNA, Břetislav. Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008. s. 51-62. mimo edice. ISBN 978-80-7182-264-6.

  2007

  1. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a Masarykovo pojetí dějin. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2007, roč. 55, č. 3, s. 457-472. ISSN 0015-1831.
  2. BUBENÍČEK, Petr. K Patočkově interpretaci Durychovy novely Boží duha. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. 1. vyd. Semily: Státní okresní archiv Semily 2007, 2007. s. 278-281. ISBN 978-80-86254-16-6.
  3. JEMELKA, Petr. Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, B 54, s. 103-108. ISSN 0231-7664.
  4. ZOUHAR, Jan. On Contemporary Czech Philosophy. Maija Kulle. In Philosophy Worldwide: Current Situation. 1. vyd. Riga: International Federation of Philosophical Societes, 2007. s. 69-81. mimo edice. ISBN 978-9984-624-51-8.

  2006

  1. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Filozofie za protektorátu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 279 s. mimo edice. ISBN 80-210-3966-3.

  2005

  1. ZOUHAR, Jan. Czeslaw Glombik a česká filozofie. In Filozofia i czas przesly. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Iniversytetu Slaskiego, 2005. s. 32-37. ISBN 83-226-1498-5.
  2. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Demokracie je diskuse... Česká filosofie 1918-1938. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 199 s. mimo edice. ISBN 80-7182-190-X.
  3. ZOUHAR, Jan. Slovenská filozofie na stránkách České mysli. In Pohlady do slovenskej filozofie 20. storočia. 1. vyd. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 2005. s. 167-176. ISBN 80-969380-0-2.

  2004

  1. ZOUHAR, Jan. Czeska mysl filozoficzna w XX wieku. Anthropos. Lublin: Uniwersytet M. Curie-Sklodowskiej, 2004, roč. 3, č. 1, s. 91-99. ISSN 1732-6680.
  2. ZOUHAR, Jan. K interpretacím Kanta v českém myšlení. In Kant a súčasnosť. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 2004. s. 79-87. ISBN 80-8068-305-0.
  3. KROB, Josef a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej. Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6680.

  2003

  1. ZOUHAR, Jan. Filozofie a česká společnost v 19. a 20. století. In Narody słowiańskie wobec globalizacji. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2003. s. 188-197. ISBN 83-7338-027-2.
  2. ZOUHAR, Jan. Josef Durdík, T. G. Masaryk a krásná literatura. In Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2003. s. 63-69. ISBN 80-7308-050-8.
  3. ZOUHAR, Jan. O filozoficznych stosunkach czesko-polskich. Ed. Czesław Głombik. In Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie I wydania Historii filozofii. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2003. s. 125-130. ISBN 83-87819-62-X.
  4. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Spory v české filozofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 335 s. mimo edice. ISBN 80-210-3124-7.

  2002

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 137-148. ISSN 0231-7664.
  2. ZOUHAR, Jan. Stosunek sztuki do światopoglądu w estetyce Jana Mukařovskiego. Edited by Andrzej Kiepas. In ANDRZEJ KIEPAS. Człowiek wobec wyzwań racjonalności. 1. vyd. Katowice: Universytet Sląski, 2002. s. 155-158. Prace naukowe Universytetu Sląskiego, nr 2029. ISBN 83-226-1105-6.
  3. PAVLINCOVÁ, Helena. Vorovka a Masaryk. Josef Šmajs (ed.). In Bratislavské přednášky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 52-61. ISBN 80-210-2963-3.

  2001

  1. GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami. Náčrt. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 120 s. ISBN 80-210-2737-1.
  2. ZOUHAR, Jan. Filozofia czeska końca XIX stulecia w życiu narodowym. Folia Philosophica. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2001, roč. 19, č. 1, s. 185-190. ISSN 0208-6336.
  3. ZOUHAR, Jan. K filozofickému odkazu T. G. Masaryka. In T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2001. s. 3-10.
  4. ZOUHAR, Jan. K Masarykovu pojetí krize moderního člověka. In T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, 2. díl. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2001. s. 199-204. ISBN 80-7007-145-1.
  5. PAVLINCOVÁ, Helena a Jiří GABRIEL. Karel Mácha - historik české filosofie. In Filosof českých duchovních dějin. Brno: Moravská zemská knihovna, 2001. s. 34-39. ISBN 80-7051-129-X.
  6. ZOUHAR, Jan. Národnostní tolerance a intolerance jako minulé a současné téma českého myšlení. In Europejskie modele tolerancji. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2001. s. 331-336. ISBN 83-7338-000-0.
  7. ZOUHAR, Jan. Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 50, B 48, s. 27-35. ISSN 0231-7664.

  2000

  1. ZOUHAR, Jan. Jan Legowicz w czeskim srodowisku w latach siedemdziesiatych. Res Humana. Warszawa: Towarzystwo Kultury Swieckiej, 2000, X., č. 3, s. 26-28. ISSN 0867-847X.
  2. ZOUHAR, Jan. Minulý konec století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 146 s. Spisy Filozofické fakulty č. 331. ISBN 80-210-2269-8.

  1999

  1. ZOUHAR, Jan. Česká filozofie o filozofii Františka Palackého. Ed. František Šmahel s Evou Doležalovou. In František Palacký 1798/1998, dějiny a dnešek. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 81-86. ISBN 80-7286-003-8.
  2. ZOUHAR, Jan. Česká filozofie v národním životě posledního století. Eds. František Mihina - Viera Bilasová - Rudolf Dupkala. In Slovenská a česká filozofie na prelome tisícročí. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 1999. s. 23-30. Acta Facultatis Philosophicae, Filozof. zborník 11. ISBN 80-88885-66-3.
  3. ZOUHAR, Jan. Filozofie citu Františka Mareše. Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 48, B 46, s. 103-106. ISSN 0231-7664.
  4. ZOUHAR, Jan. Studie k dějinám českého myšlení 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 150 s. ISBN 80-210-2256-2.

  1998

  1. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 s. ISBN 80-210-1840-2.
  2. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 s. ISBN 80-210-1840-2.
  3. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 s. 34 hesel. ISBN 80-210-1840-2.
  4. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 s. ISBN 80-210-1840-2.

  1995

  1. GABRIEL, Jiří, Lubomír NOVÝ a Jan ZOUHAR. Česká filozofie ve 20. století 1. Směry, osobnosti, problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 361 s. ISBN 80-210-1226.
  2. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Česká filozofie ve 20. století 2. Biograficko-bibligrafický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 186 s. ISBN 80-210-1242-0.

  1994

  1. GABRIEL, Jiří, Jaroslav HROCH a Lubomír NOVÝ. Czech Philosophy in the Twentieth Century. 1. vyd. Washington, D.C.: Paideia Press and The Council for Research in Values and Philosophy, 1994. 234 s. Czech Philosophical Studies, II. ISBN 1-56518-028-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 11:15