Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Otrocká komedie pro svobodné Římany. In AFROBRAZILIAN CONFERENCE. 2008.
 2. SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
 3. 2007

 4. PAVLICOVÁ, Martina. Obřadní tance. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 664. ISBN 978-80-204-1450-2.
 5. PAVLICOVÁ, Martina. Tance výročního cyklu. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 1046-1047, 2 s. ISBN 978-80-204-1450-2.
 6. PAVLICOVÁ, Martina. Taneční záznam. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 1048-1049, 2 s. ISBN 978-80-204-1450-2.
 7. PAVLICOVÁ, Martina. Tanečník. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 1049. ISBN 978-80-204-1450-2.
 8. REITTEREROVÁ, Vlasta. Téměř anonymní torzo. Informace o Milu Brožkové-Štursové. In Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. s. 88-100, 13 s. ISBN 978-80-7331-118-6.
 9. 2006

 10. SPÁČILOVÁ, Jana. Recenze: Helena Kazárová, Barokní taneční formy (Praha 2005). Hudební věda, Praha: Academia, 2006, XLIII, č. 1, s. 90-93. ISSN 0018-7003.
 11. KOPŘIVOVÁ, Jitka a Alena SKOTÁKOVÁ. Specifikace tance zrakově postižených. In Sport a kvalita života 2006. Brno: MU, 2006. s. 107-108, 2 s. ISBN 80-210-4145-5.
 12. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Zdeněk KAŠPAR. Zahraj ně, hudečku : Valašské tance z rukopisných sběrů Zdeňka Kašpara. Ed. Klára Kašparová. In Zahraj ně, hudečku : Valašské tance z rukopisných sběrů Zdeňka Kašpara. Vsetín: Občanské sdružení Jasénka Vsetín, 2006. 261 s. ISBN 80-239-7264-2.
 13. 2005

 14. KAŠPAROVÁ, Klára a Lucie UHLÍKOVÁ. Doplněk k personální bibliografii Zdenky Jelínkové. In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie : Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005. s. 46–57, 12 s. ISBN 80-85010-33-X.
 15. SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005. s. 118-120. ISBN 80-70077-691-9.
 16. KAŠPAROVÁ, Klára. 32.etnomuzikologický seminář. Národopisná revue 15, Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 4, s. 244–245. ISSN 0862-8351.
 17. 2004

 18. LUKŠOVÁ, Martina a Hana ŠERÁKOVÁ. Hudba, tanec a prožitek očima tělesně postižené mládeže. In Kontexty prožitku - mezinárodní konference. (v tisku). Praha: FTVS UK, 2004.
 19. 2001

 20. PAVLÍK, Josef, Marcela VAŇHAROVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Testování pohybové tvořivosti. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU, 2001. s. 84-86. ISBN 80-210-2712-6.
 21. 1997

 22. MARKOVÁ, Hana a Jana BARTOŠOVÁ. Dicso-integro. In Kinantropologie '97: nové tváře nové pohledy. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 1997. s. 189-190, 2 s. ISBN 80-902147-4-6.
 23. 1995

 24. VAŇHAROVÁ, Marcela. Limonova taneční technika. Magdeburg, Germany: University Magdeburg, 1995.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2020 16:56