Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. POTĚŠIL, Lukáš. Pojem rozhodnutí podle judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. In Dny práva - 2009 Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 2. 2008

 3. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Jaroslav TACHOVSKÝ, Michal BŘEŇ a Alžběta BOURKOVÁ. Possibilities, limitations and risks of the use of healthcare administrated data for decision support (lessons from CEEQNET project of 5 European countries). Indicators for Patient Safety and Quality. European State of the Art Symposium. In Indicators for Patient Safety and Quality. European State of the Art Symposium, ESQH office, 9-10 January 2008 l, Odense, Denmark. 2008.
 4. POTĚŠIL, Lukáš. Rozhodnutí, tzv. jiné úkony a opatření obecné povahy. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1569-1576. ISBN 978-80-210-4733-4.
 5. 2007

 6. POSPÍŠIL, Ivo. Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu. In DOSTÁL, Martin, Tomáš LANGÁŠEK a Eliška WAGNEROVÁ. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007. s. 534 - 550, 16 s. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8.
 7. 2006

 8. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 9. 2001

 10. KRIŠTOF, Martin. The factors of succesfulness in pre-merger management. In V. international conference of doctoral students. 2001. vyd. Torun: Nicholas Copernicus University, 2001. s. 61-67. ISBN 83-231-1327-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 18:51