Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. KOŘAN, Michal. East Central Europe and the Future of Democracy: A Case for a Transatlantic Democratic Reset. In ADRIAN BASORA AGNIESZKA MARCZYK MAIA OTARASHVILI. Does Democracy Matter? The United States and Global Democracy Support. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2017, 118 s. ISBN 978-1-5381-0184-1.

  2009

  1. CÍSAŘ, Ondřej a Lubomír KOPEČEK. Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present. In Buksinski, Tadeusz (ed.): Democracy in Western and Post-Communist Countries. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, s. 227 - 262. Studies in Philosophy and Social Sciences. ISBN 978-3-631-58543-6.
  2. KLAPETEK, Martin. Emilio Gentile. Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitarismem. (recenze). Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, XI., č. 2, s. 97-99. ISSN 1212-8570.
  3. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Gozar be demokrasí. Online. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 26-36. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
  4. KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 200 s. Monografie, svazek č. 24. ISBN 978-80-210-4807-2.
  5. CÍSAŘ, Ondřej. The Diversity of Forms: Social Movements and Political Mobilization in the Czech Republic after 1989. Transition. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2009, roč. 49, č. 1, s. 33-46. ISSN 0779-3812.

  2008

  1. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, roč. 22, č. 3, s. 518-552. ISSN 0888-3254.
  2. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Lubomír KOPEČEK. Czechoslovakia in 1989 - a case of successful transition. Totalitarismus und Demokratie. Göttingen, 2008, roč. 5, č. 1, s. 19 - 42, 23 s. ISSN 1612-9008.
  3. RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL a Petr NOVOTNÝ. Democracy in Schools: the Headteachers´ Point of View. In DUNNING, Gerald. Leading a Learning Organisation: Lessons from the Past, Visions for the Future. Glamorgan: University of Glamorgan, 2008, s. 81-94. ISBN 1-903851-08-4.
  4. MAREŠ, Miroslav. Länderporträt: Slowakei. In BACKES, Uwe a Eckhard JESSE. Extremismus & Demokratie 19. Jahrgang 2007. 1. vyd. Baden Baden: Nomos Verlag, 2008, s. 237-262, 25 s. Extremismus & Demokratie, 17. ISBN 978-3-8329-3168-1.
  5. FIALA, Petr. Nacismus a komunismus: politická náboženství 20. století a přítomná nebezpečí. Proglas. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, XIX., č. 5, s. 32-34. ISSN 1802-3142.

  2007

  1. CICHOSZ, Marzena a Lubomír KOPEČEK. Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost. Příspěvek ke zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru. Středoevropské politické studie. 2007, roč. 9, 2-3, s. 151-161. ISSN 1212-7817.
  2. PANČOCHA, Karel. Citizenship as an Andragogic Category. In Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych. 1. vyd. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2007, s. 425 - 430. ISBN 978-83-7308-978-5.
  3. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Demokracie a její vliv na výkonnost maďarského hospodářství. Brno: CVKSČE MU, 2007.
  4. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Focus on elections: Remarks on the Contemporary Methodology for Classifying Non-Democratic Regimes. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 1, s. 1-29. ISSN 1801-6545.
  5. BACKES, Uwe. Meaning and Forms of Political Extremism. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2007, roč. 9, č. 4, s. 242-262. ISSN 1212-7817.
  6. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Politický systém. In In Slaný, Antonín a kol.: Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 106-117. CVKSČR. ISBN 978-80-210-4455-5.
  7. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Rozvoj demokracie v Polsku a jeho vliv na výkonnost hospodářství. Brno: CVKSČE MU, 2007.
  8. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Vliv politiky na konkurenceschopnost Slovenské republiky. Brno: CVKSČE MU, 2007.
  9. HOLZER, Jan. Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň, vyd. a nakl. Aleš Čeněk - FF ZČU 2006. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 1, s. 74-76. ISSN 1211-3247.

  2006

  1. KOPEČEK, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, 347 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-076-4.
  2. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole: potřeby hlavních dospělých aktérů života škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. ISBN 80-7043-483-X.
  3. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 115 s. 1. ISBN 80-210-4210-9.
  4. REDLICHOVÁ, Jitka. Hlasy žáků a demokracie ve škole. In Demokracie ve škole. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, s. 55-64, 15 s. neuv. ISBN 80-210-4210-9.
  5. SOSNOVÁ, Marie. John Kenneth Galbraith – teorie konvergence. In Sborník příspěvků VIII. roč. Mezinarodni konference. Ediční středisko VŠB-TU. Ostrava: EKF VSB - TU Ostrava, 2006, s. 1-11, 193 s. ISBN 80-248-1013-1.
  6. REDLICHOVÁ, Jitka. Participace žáků na životě školy: staronové téma pedagogiky. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická (U). Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 145-157. ISBN 80-210-4143-9.
  7. HLOUŠEK, Vít. Perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 25-48. CDK. ISBN 80-7325-104-3.
  8. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Politický vývoj a konkurenceschopnost. In In Slaný, Antonín a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 82-90. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
  9. KOPEČEK, Lubomír. Sušnosť demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 7-24. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
  10. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Vliv politiky na konkurenceschopnost České republiky. Brno: CVKSČE MU, 2006.
  11. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 266 s. Edice učebnic právnické fakulty MU; č. 399. ISBN 978-80-210-4057-1.

  2005

  1. REDLICHOVÁ, Jitka. Demokracie v prostředí české školy. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2005, s. 310-313. ISBN 80-7220-246-4.
  2. REDLICHOVÁ, Jitka. Demokracie ve švédské škole. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická (U). Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 147-153. ISBN 80-210-3891-8.
  3. PITROVÁ, Markéta. Evropská integrace a demokracie: rozhodovací proces a veřejná kontrola. 2005.
  4. HLOUŠEK, Vít. Intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: CDK-IRI, 2005, s. 20-39. CDK. ISBN 80-7325-058-6.
  5. KOPEČEK, Lubomír. Máhíjat ad-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, s. 6-19. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
  6. CÍSAŘ, Ondřej. Na cestě ke společnosti světoobčanů? Nevládní organizace, sociální hnutí a "noví" aktivisté vně státních hranic. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2005, Neuveden, č. 1, s. 87-109. ISSN 1214-813X.
  7. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005, 72 s. Masarykovo muzeum Hodonín.

  2004

  1. VALACH, Milan. Demokracie jako filosofický problém. Filosofický časopis. CZ: FÚ AV ČR, 2004, roč. 52, č. 5, s. 846-854. ISSN 0015-1831.
  2. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Demokracie v české škole - z úvodu výzkumného projektu. In Wiegerová, A, (ed.): Kvalita života v škole v centre pozornosti výzkumných projektov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, s. 59-68, 9 s. ISBN 80-969146-2-6.
  3. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko. Michal Kubát (ed.). In Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 137-158. Eurooex Bohemia. ISBN 80-86432-92-0.
  4. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004, 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
  5. KOPEČEK, Lubomír. Konsolidace slovenské demokracie - uzavřená záležitost? In Dvořáková, Vladimíra, Heroutová, Andrea (eds.): II. Kongres českých politologů. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2004, s. 124-134. ISBN 80-902176-3-X.
  6. CÍSAŘ, Ondřej. Mezi suverenitou a světovým státem. Nezavršená demokracie. Ed. Marek Hrubec. In Globální spravedlnost a demokracie. Praha: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2004, s. 157-176. ISBN 80-7007-210-5.
  7. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. On Research Indications of Democracy at Czech Schools. In Leadership and School Culture – Opportunities and Challenges. 2004.
  8. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec.) L. Canfora, Giulio Cesare il dittatore democratico. Bari: Laterza, 1999; Robinson Letture, 2002, 505 pp. ISBN 88-420-6459-9. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, LIV, N10, s. 132-133. ISSN 1211-6335.
  9. KOPEČEK, Lubomír. Referendum and Consolidation of Democracy in Slovakia. In Wolek, Arthur (ed.): The End of the Transition Era? Nowy Sacz: Wysza Szkola Biznesu - St. Louis University, 2004, s. 40-46. ISBN 83-88421-40-9.
  10. POL, Milan, P. GAVORA a M. BUBELÍNIOVÁ. Škola a fenomén změny. 2004.
  11. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7.

  2003

  1. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6.
  2. KOPEČEK, Lubomír. Elity a demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 149-177. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  3. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Fenomén demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 15-48. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  4. HLOUŠEK, Vít. Klasická liberální teorie demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 57-83. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  5. KOPEČEK, Lubomír. Koncept demokracie J. Schumpetera. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 178-192, 25 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  6. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní a prezidentské demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 193-202. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  7. MAREŠ, Miroslav. Polyarchie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 251-258. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  8. KOPEČEK, Lubomír a Marián BELKO. Referendum in theory and practice: the history of the Slovak referendums and their consequences. on-line Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2003, roč. 5, 2-3, 9 s. ISSN 1212-7817.
  9. KOPEČEK, Lubomír. Socialně politické podmínky demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 109-148. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  10. CÍSAŘ, Ondřej. Teorie demokracie na úsvitu globálního věku? In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, s. 349-375. Sborníky, č. 16. ISBN 8021031956.
  11. MAREŠ, Miroslav. Teorie extremismu. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 297-326, 29 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  12. KOPEČEK, Lubomír. Vize role liberální demokracie ve světě na přelomu 20. a 21. století. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 327-348. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.

  2002

  1. HORYNA, Břetislav. Demokracie, nevěstka kapitalismu. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 185-195. ISSN 1212-5547.
  2. KOPEČEK, Lubomír. Jakou demokracii pro Slovensko? Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 3, s. 264-279. ISSN 1211-3247.
  3. HORYNA, Břetislav. Je Bůh demokrat? Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, roč. 2001, č. 3, s. 154-156. ISSN 1212-5547.
  4. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 51-67. ISSN 0231-7664.

  2001

  1. MAREŠ, Miroslav. Obrana demokracie a analýza politiky. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII, č. 4, s. 317-331. ISSN 1211-3247.
  2. STRMISKA, Maxmilián. Terorismus a demokracie. Pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001, 106 s. Ediční řada Monografie, 4. ISBN 80-210-2755-X.

  2000

  1. STRMISKA, Maxmilián a Jan HOLZER. Utváření stranicko-politických pluralismů v ruském regionálním kontextu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 3, 15 s. ISSN 1212-7817.

  1999

  1. POSPÍŠIL, Ivo. Demokratija kak tiranija boľšinstva? Individuum-sistema-čuvstviteľnosť u A.S.Puškina. In Náš Puškin - Naš Puškin. Nitra: FF UKF v Nitre, Asociácia rusistov Slovenska, 1999, s. 118-129. ISBN 80-8050-250-1.
  2. NOSÁL, Igor. Politická kultura a lokální politika v České republice. In Vznikání demokratické praxe v České republice. Praha: CEFRES, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1999, s. 21-30. Cahiers du Cefres, No.16. ISBN 80-902196-8-3.
  3. MACHALOVÁ, Tatiana. Základné princípy antirasistického diskurzu modernej demokratickej spoločnosti. In Vzdělanost bez hranic. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, s. 75-81. Prometheus ; sv. 24.
  4. NĚMEC, Robert. Zvolená vláda je i mojí vládou. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 14.5.1999, 3 s.

  1995

  1. TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK, Vladimír SMÉKAL a L. VALACH. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. I, Řada pedagogicko-psychologická. Brno: Filozofická fakulta MU, 1995, roč. 1995, I 29, s. 79-94. ISSN 0068-2705.

  1993

  1. HUNGR, Pavel. Demokracie, občanská společnost, právní stát. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1993, roč. 75, č. 1, s. 94-98. ISSN 0032-6984.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 18:49