Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. HORÁKOVÁ, Martina. „Jak psát o odlišnosti: Autobiografické reakce původních obyvatelek Austrálie a Severní Ameriky na mainstreamový feminismus“. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 8, č. 1, s. 33-39. ISSN 1213-0028.
  2. 2005

  3. DOKULIL, Miloš. Documenta philosophiae: O identitě a různosti (J. Locke, Esej). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, roč. 53/2005, 1/2005, s. 125-143. ISSN 0015-1831.
  4. 2001

  5. DOLEŽALOVÁ, Pavla. Francois Mauriac et Jan Čep - lectures paralleles. Nouveaux Cahiers Francois Mauriac, Paris: Bernard Grasset, 2001, roč. 2001, č. 9, s. 241-248. ISSN 1165-8738.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 3. 2019 19:38