Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. DIVIZIA, Paolo, Michelangelo ZACCARELLO, Franco CESATI a Antonio SORELLA. Editoria digitale e letteratura italiana: biblioteca, scuola, universita. XIV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. 2014.

  2005

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.

  1999

  1. KOLEJKA, Jaromír. V houští digitální kartografie. GeoInfo. Praha: Computer Press, 1999, roč. 6, č. 6, s. 42. ISSN 1212-4311.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 13:06