Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. BARBOVSCHI, Monica a Bianca FIZESAN. Closing the gap, are we there yet? Reflections on the persistence of second-level digital divide among adolescents in Central and Eastern Europe. In Massimo Ragnedda, Glenn Muschert. MUSCHERT, Glenn a Massimo RAGNEDDA. The Digital Divide: Social Inequality and the Internet in International Perspective. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2013. s. 179-192. first edition, one volume. ISBN 978-0-415-52544-2.
 2. BARBOVSCHI, Monica a Bianca FIZESAN. CREATIVE INTERNET USES – DIFFERENCES IN DIGITAL ENGAGEMENT AMONG ADOLESCENTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. In IADIS E-Society Conference. IADIS E-Society 2013 conference Lisbon. 1. vyd. Lisbon: IADIS, 2013. s. 123-127. ISBN 978-972-8939-82-3.
 3. 2008

 4. LUPAČ, Petr a Jan SLÁDEK. The Deepening of the Digital Divide in the Czech Republic. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Brno: FSS MU, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 10-20. ISSN 1802-7962.
 5. 2007

 6. EIBL, Otto. Poznámka k dynamice konceptu cleavages v 21. století - příklad fenoménu digital divide. Politologický časopis. Brno: MPÚ, 2007, XIV, č. 3, s. 260-269. ISSN 1211-3247.
 7. LUPAČ, Petr a Jan SLÁDEK. The Dynamics of the Digital Divide in the Czech Republic. 2007.
 8. 2006

 9. ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 101-118, 19 s. ISSN 1211-6971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 7. 2022 19:19