Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. PODROUŽKOVÁ, Lucie. Havel, Stoppard and the Pastic People of the Universe. Brno: PdF MU, 2007.
  2. MIKLOVÁ, Martina. Opposition and Dissent in Czechoslovakia in the Era of "Normalization". In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw : OSW. Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW, 2007. s. 57-57. ISBN 83-903109-2-9.
  3. MIKLOVÁ, Martina. Transformations of Opposition and Dissent in Prague and Brno in the Era of "the Normalization Regime": Resistance to the Communist Regime between 1969 and 1989. on-line Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007, IX, č. 4, s. 333-346. ISSN 1212-7817.
  4. 2006

  5. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 73-88. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2023 18:24