Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Analýza štípané industrie. : Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz.
 2. 2008

 3. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 237-251, 15 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 4. 2007

 5. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Dokumentace v edukačním procesu. In Nové trendy v ošetřovatelské péči. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2007. s. 33-34, 2 s. ISBN 978-80-7013-451-1.
 6. DOLÁK, Jan. Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin. In Teorie a praxe - dokumentace společnosti. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2007. s. 11-18, 8 s. ISBN 80-86413-40-3.
 7. BRHEL, Petr. Praktické poznámky k posuzování a uznávání nemocí z povolání. Pracovní lékařství, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JE, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 161-165. ISSN 0032-6291.
 8. 2006

 9. DOLÁK, Jan. Muzejní dokumentace menšin doma i ve světě. In Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. 1. vyd. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006. s. 21-36, 16 s. ISBN 80-86889-42-4.
 10. 2005

 11. ŠIMONÍK, Oldřich. Dokumentace výzkumu. Organizace výzkumu. Registrace výzkumných jevů. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. První vydání. Brno: Paido, 2005. s. 19-20,67-68,87, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3,. ISBN 80-210-3802-0.
 12. ŠIMONÍK, Oldřich. Výběr výzkumného vzorku. Zkušenosti. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. První vydání. Brno: Paido, 2005. s. 110- 120, 2 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3,. ISBN 80-210-3802-0.
 13. 2003

 14. PAVLOVIČ, Jan. Inteligentní dokumentace a DocBook. první. Ostrava: TANGER s.r.o., 2003. s. 95-97, 112 s. ISBN 80-85988-90-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2020 16:51