Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. VORANAU, Vital. Beckett Country: Irish Motifs in a Belarusian Landscape. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles: Peter Lang, 2014. ISBN 978-3-0343-0913-4.
 2. BERNÁTEK, Martin. Člen mezinárodní poroty festivalu Nová dráma/New Drama. 2014.
 3. 2013

 4. VORANAU, Vital. Repetition as a dramatic tool in Samuel Beckett's writing. Neophilologica Podlasiensia. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013, roč. 8-9, č. 1, s. 45-55, 10 s. ISSN 1732-9310.
 5. SMITH, Jeffrey Alan. Teaching Shakespeare in Secondary Schools. 2013.
 6. 2012

 7. VORANAU, Vital. Уяўнае ўбоства беларускай драматургіі. Minsk: ARCHE, 2012. 460 s. ISSN 1392-9682.
 8. VORANAU, Vital. Absurd w bialoruskiej dramaturgii i teatrze. In Slavdom past and present - language, literature, culture II conference. 2012.
 9. VORANAU, Vital. From Stage to Cage: The First Staging of Waiting for Godot in Belarus. In Between Stage and Page. 2012.
 10. 2010

 11. BERNÁTEK, Martin. Nesesmilníš, nepokradeš, mastí neprodáš. Divadelní noviny. 2010, roč. 19, č. 3, s. 6. ISSN 1210-471X.
 12. 2009

 13. HAMADOVÁ, Petra. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 5 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
 14. COLLIER, Aaron Marc. The Wright's Tragedy. Divadlo Barka, 2009.
 15. VODIČKA, Libor. Žebrácká opera bez jiskry. Praha: Literární noviny, 2009. 1 s. ISSN 1210-0021.
 16. 2008

 17. STEHLÍKOVÁ, Eva. Apuleius and Drama. Listy filologické. Praha: Academia, 2008, roč. 131, 3-4, s. 541-543. ISSN 0024-4457.
 18. KAČER, Tomáš. Criticism of Apartheid in Blood Knot in Comparison with Two Trains Running and Philadelphia, Here I Come! Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 34, č. 1, s. 79-88. ISSN 1211-1791.
 19. PAVLOVSKÁ, Marie. DV na PdF MU a příprava budoucích učitelů. In Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2008. s. 243-250, 250 s. ISBN 978-80-7368-615-4.
 20. PAVLOVSKÁ, Marie a Tomáš DOLEŽAL. Kompetence absolventa specializace DV. In DV na přelomu tisíciletí. DAMU Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008. s. 174-183, 219 s. ISBN 978-80-903901-2-6.
 21. PAVLOVSKÁ, Marie a Jindřiška DELONGOVÁ. Komunikace a dílo J.A. Komenského. Komenský. Brno: PdF MU, 2008, roč. 133, č. 2, s. 13-17. ISSN 0323-0449.
 22. COLLIER, Aaron Marc. You're Crazy, Who's Nut? Divadlo Barka, 2008.
 23. 2007

 24. KOLINSKÁ, Klára. Čekání na Kojota: současné drama kanadských Indiánů. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2007. 563 s. Dramatické texty, sv. 42. ISBN 978-80-86907-38-3.
 25. PODROUŽKOVÁ, Lucie. Havel, Stoppard and the Pastic People of the Universe. Brno: PdF MU, 2007.
 26. KAČER, Tomáš. "I Am Britannia, the Spirit of Our Age": Time Shifting as a Study of the Idea of Progress in Tom Stoppard's Arcadia and Shelagh Stephenson's An Experiment with an Air Pump. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 2007, č. 13, s. 157-167. ISSN 1211-1791.
 27. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2007. 246 s. Studia Kierkegaardiana, sv. 3. ISBN 978-80-7325-125-3.
 28. KŠICOVÁ, Danuše. Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely. Brno: MU, 2007. 467 s. Spisy FF MU, č. 363. ISBN 978-80-210-4271-1.
 29. PAVLOVSKÁ, M. a M. COUFAL. Strukturování a dramatické techniky využívané ve výuce (nejen) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mgr. Miroslav Coufal, doktorand. 2007.
 30. COLLIER, Aaron Marc. T.R.A.P.T. Divadlo Barka, 2007.
 31. HUBERT, Krejčí a Pavel DRÁBEK. Tristram a Izauda a jiné hry. Současná česká hra. Brno: Větrné mlýny, 2007, roč. 7/2007, č. 7, s. 1-88. ISSN 1213-7022.
 32. VODIČKA, Libor. Úvod do studia divadla. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 54 s. Studijní opora. ISBN 978-80-244-1817-9.
 33. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Využití DV ve volném čase. In Výchova a volný čas 2. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. s. 68-71, 215 s. ISBN 978-80-86633-97-8.
 34. 2006

 35. FRANKOVÁ, Milada. "Come along, quick, quick, don't keep Father waiting". Family Drama in Edna O'Brien's Virginia. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 32. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, S 12, č. 32, s. 99-111. ISSN 1211-1791.
 36. OSOLSOBĚ, Petr. Milenci a poutníci: Shakespearova cesta. In program Divadla Astorka - Bratislava. 2006. vyd. Bratislava: Astorka - Korso 90', 2006. s. 1-6, 5 s.
 37. 2005

 38. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova ve Velké Británii. 2005.
 39. PAVLOVSKA, Marie. DV a RVP ZV v pregraduální přípravě studentů primárního vzdělávání na PdF MU. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. 1. vyd. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2005. s. 48-53, 5 s. ISBN 80-7041-199-6.
 40. CHRISTOV, Petr. Francouzské drama dnes :antologie překladů současné francouzské dramatiky. Translated by Daniela Jobertová - Kateřina Neveu - Petr Christov. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2005. 166 s. Divadelní hry 1. ISBN 8086151875.
 41. VODIČKA, Libor. K některým kontextům Shakespearovy komedie Večer tříkrálový aneb Co kdo chce. In Večer tříkrálový aneb Co kdo chce. Brno: Větrné mlýny, 2005. s. 5-13. Repertoár, sv. 2. ISBN 80-86151-77-8.
 42. KLEIN, Pavel. Mejercholdova vize symbolismu (Pokus o rekonstrukci Maeterlinckovy Smrti Tintagila ve Studiu v roce 1905). Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav Praha, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 43-53. ISSN 0862-5409.
 43. PAVLOVSKÁ, Marie. School drama. 2005.
 44. KLEIN, Pavel. Tajuplný svět Isabelly Doré. In Theatralia. Brno: MU, 2005. s. 250-251. ISBN 80-210-3785-7.
 45. DRÁBEK, Pavel. William Shakespeare a jeho divadlo. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005. 18 s. Univerzita třetího věku.
 46. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.
 47. 2004

 48. PAVLOVSKÁ, Marie. Dva směry tvořivé dramatiky. 1. vyd. Brno: Komenský, 2004. s. 32-37. PdFMU. ISBN 0323-0449.
 49. KLEIN, Pavel. Fosseho pozdrav ze Severu. In Theatralia. Q7/2004. Sborník prací filozofické fakulty. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. s. 178-179. ISBN 80-210-3432-7.
 50. KLEIN, Pavel. Makový květ Z. N. Gippiusové. Symbolická struktura hry. In Theatralia.Q7/2004. Sborník prací filozofické fakulty. 1. vyd. Brno: Masayrkova Univerzita, 2004. s. 91-102. ISBN 80-210-3432-7.
 51. PAVLOVSKÁ, Marie. Učitelovo pojetí výuky v současné škole. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 1. vyd. Brno: MU, 2004. s. 38.47, 9 s. ISBN 80-210-3474-2.
 52. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra MOŠTĚKOVÁ. Úryvek ze školní didaktické hry J. A. Komenského. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno MU: MU, 2004. s. 21-26, 5 s. ISBN 80-210-3474-2.
 53. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra ŽABKOVÁ. Úryvek ze školní didaktické hry J. A. Komenského. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno MU: Brno MU, 2004. s. 50-128. ISBN 80-210-3474-2.
 54. 2003

 55. DORÉ, Isabelle a Petr CHRISTOV. César et Drana. Translated by Petr Christov. 1. české vydání. Brno: Větrné mlýny, 2003. 38 s. Dramatické texty, sv. 27. ISBN 80-86151-73-5.
 56. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2003. 122 s. ISBN 80-86633-03-3.
 57. PAVLOVSKÁ, Marie. Morganová,S.; Saxtonová, J. - Vyučování dramatu. Komenský. Brno: PdF MU, 2003, roč. 128, č. 2, s. 37-38, 48 s. ISSN 0323-0449.
 58. BEDNÁŘOVÁ, Jitka, Jaroslav ČERNOCKÝ a Daniela VEŠKRNOVÁ. Obrazoborec. Nevyzpytatelná. Brno: Větrné mlýny, 2003. 226 s. Dramatické texty, sv. 25. ISBN 80-86151-64-6.
 59. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Tajemství, které sjednocuje, in: Obrazoborec. Nevyzpytatelná. Brno: Větrné mlýny, 2003. s. 141-146. Dramatické texty, sv. 25. ISBN 80-86151-64-6.
 60. PAVLOVSKÁ, Marie. Variácie podob výchovnej dramatiky. první. Prešov: FF Prešov, 2003. 178 s. Lana. ISBN 80-968312-8-3.
 61. 2002

 62. KLEIN, Pavel. Počátky ruské moderní scénografie a symbolistní divadlo. Scénické experimenty S. Ju. Sudějkina a N. N. Sapunova. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav Praha, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 42-53. ISSN 0862-5409.
 63. 2001

 64. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova a divadlo. 1. vyd. Bratislava: Pedagogické centrum, 2001. 65 s. ISBN 80-8052-135-2.
 65. PAVLOVSKA, Marie. Dramatická výchova dnes. 1. vyd. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění Praha, 2001. 161 s. ISBN 80-901660-4-0.
 66. 2000

 67. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova. 1. vyd. Bratislava: Metodické centrum, 2000. 44 s. ISBN 80-8052-105-0.
 68. PAVLOVSKÁ, Marie. Škola hrou. In Odkaz J. A. Komenského do tretieho tisícročia. 1. vyd. Trnava: PdF Trnava, 2000.
 69. 1999

 70. KROČA, David. K literárnímu pojetí dramatu. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 10, s. 15-16. ISSN 1211-9938.
 71. KROČA, David. Pokus o Topola. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 9, s. 12. ISSN 1211-9938.
 72. KLEIN, Pavel. Schéma a konstrukce dramatického konfliktu v ruských symbolistních hrách. In Maliti, E. a kol. :Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1999. s. 297-303. ISBN 80-88815-11-8.
 73. 1998

 74. KŠICOVÁ, Danuše. Secese. Slovo a tvar. Brno: MU, 1998. 320 s. Spisy MU, FF, č.320. ISBN 80-210-1970-0.
 75. FILIPOVÁ, Helena. Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe. Problemy teoretičeskoj i istoričeskoj poetiki. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 1998, roč. 67, č. 4, s. 528-530. ISSN 0037-6736.
 76. 1997

 77. STEHLÍKOVÁ, Eva. Hrát tu hru. Svět a divadlo. Praha: Divadelní ústav, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 113-120. ISSN 0862-7258.
 78. OSOLSOBĚ, Petr. Přiznání k Dostojevskému a jeho dramaturgické meze. In Ročenka Národního divadla v Brně 1996/1997, red. V. Cejpek. Brno: Národní divadlo v Brně, 1997. s. 41-46.
 79. 1993

 80. STEHLÍKOVÁ, Eva. Drama in Late Antiquity. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1993, roč. 116, č. 1, 9 s. ISSN 0024-4457.
 81. 1991

 82. COLLINS, Rita. Literacy Drama: Plays for Developing Basic Skills. 1. vyd. Oregon: Oregon State, 1991.
 83. 1986

 84. OSOLSOBĚ, Ivo. Zichova filozofie dramatického tvaru. In Otakar Zich: Estetika dramatické umění. Praha: Panorama, 1986. s. 373-399.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2021 18:46