Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. JANÍKOVÁ, Věra, Renée GRENAROVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 2009.
 2. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Francouzský jazyk a dramatická výchova na školách JmK. In Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 2009.
 3. 2008

 4. DOLEŽAL, Tomáš. Drama education in educational project focused on epilepsy. In School and health 21 (3). Brno: MSD, s.r.o. ,Brno, 2008. s. 257-259, 271 s. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 5. RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK a Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-472-4.
 6. REMSOVÁ, Lenka. Drápek 2008 - Festival dramatické výchovy na PdF MU. 2008.
 7. PAVLOVSKÁ, Marie. John Somers - Dramatická výchova a interaktivní divadlo. AMATÉRSKÁ SCÉNA. Praha: NIPOS Praha, 2008, roč. 45, 3/2008, s. 66-67, 79 s. ISSN 0002-6786.
 8. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 9. PAVLOVSKÁ, Marie. Lekce pro život. In Lessons for living. Brno: MU PdF, 2008. s. 1-127. ISBN 978-80-210-4580-4.
 10. PAVLOVSKÁ, Marie. Máš právo na svá práva. 2008.
 11. COUFAL, Miroslav. Možnosti realizace výukových metod pro potřeby naplnění ŠVP - výukový program dramatické výchovy. Komenský. Brno: PdF, MU, 2008, roč. 132, č. 4, s. 28-30. ISSN 0323-0449.
 12. PAVLOVSKÁ, Marie a Tomáš ČECH. Volný čas, média a dítě. In Škola a zdraví pro 21. století. Přehled anotací ze 4. mezinárodní konference. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 13. PAVLOVSKÁ, Marie. Život a dílo J. G. Mendla. 2008.
 14. 2007

 15. PAVLOVSKÁ, Marie. Budování hodnot pomocí metod dramatické výchovy. In Hodnoty a výchova. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU, 2007. s. 377-387. ISBN 978-80-86633-78-7.
 16. COUFAL, M. Dramatická výchova a speciální vzdělávací potřeby při integraci romských žáků. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 1-16. ISBN 978-80-7315-150-8.
 17. COUFAL, M. Dramatická výchova jako metoda získávání měřitelných dat. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. 2. díl. Olomouc: VOTOBIA, 2007. s. 394-399. ISBN 978-80-7220-306-2.
 18. COUFAL, M. Dramatická výchova pro sociálně znevýhodněné romské žáky. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2007, roč. 132, č. 1, s. 3-6. ISSN 0323-0449.
 19. COUFAL, M. Dramatická výchova pro žáky se sociálním znevýhodněním. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 131, č. 4, s. 20-25. ISSN 0323-0449.
 20. COUFAL, M. Dramatická výchova v inkluzním vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a téma tolerance. In Hodnoty a výchova. Brno: Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2007. s. 152-161. ISBN 978-80-86633-78-7.
 21. PAVLOVSKÁ, Marie, Lenka REMSOVÁ a Petra HAMADOVÁ. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Bartoňová, M., Vítková, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno: PdF MU v Brně, 2007. s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 22. PAVLOVSKÁ, Marie. Nadané dítě, kolektiv, divadlo fórum. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: PdF MU v Brně, 2007. s. 25-32, 7 s. ISBN 978-80-7392-004-3.
 23. COUFAL, M. Nekrást je divné a základní škola je můj strop - nebo ne? In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 25-30, 5 s. ISBN 978-80-244-1652-6.
 24. COUFAL, M. Uplatnění dramatické výchovy ve volném čase romské mládeže. In Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. s. 114-118. ISBN 978-80-86633-97-8.
 25. 2006

 26. 2004

 27. PAVLOVSKÁ, Marie. Řešení problémových situací ve škole pomocí metod tvořivé dramatiky. Brno: PdF MU, 2004. 144 s. MSD. ISBN 80-86633-24-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 23:54