Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KARTUSOVÁ, Veronika. Demografický vývoj. In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 70-87, 18 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
 2. KARTUSOVÁ, Veronika. Demografický vývoj. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 67-89, 23 s. ISBN 978-80-210-4786-0.
 3. ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti v zemích 10CE. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-19, 6 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
 4. CHMELOVÁ, Jana a Pavlína BALCAROVÁ. Finanční zprostředkovatelé a alokace kapitálu v zemích 6CE. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 107-144, 38 s. ISBN 978-80-210-4786-0.
 5. CHMELOVÁ, Jana a Pavlína BALCAROVÁ. Finanční zprostředkovatelé a alokace kapitálu v zemích 6CE. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008.
 6. CHMELOVÁ, Jana a Pavlína BALCAROVÁ. Kapitálový trh. In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 100-123, 24 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
 7. KARTUSOVÁ, Veronika. Komparace demografického vývoje Estonska, Bulharska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Slovinska v letech 1990-2007. Brno, 2008.
 8. BALCAROVÁ, Pavlína. Konkurenceschopnost ekonomiky - geneze problému. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. 10 s.
 9. SLANÝ, Antonín, a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 403 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
 10. FRANC, Aleš. Migrace. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10 CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 88-98, 11 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
 11. ČERNÍKOVÁ, Petra. Monetární politika. In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 124-147, 24 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
 12. FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, CVKS, 2008. s. 90-106, 17 s. ISBN 978-80-210-4786-0.
 13. FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008.
 14. ŽÍDEK, Libor. Prohloubení ekonomických reforem: podmínka růstu indického hospodářství. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. Mezinárodní politika.
 15. MUSILOVÁ, Zdeňka. Sociální politika. In Slaný, A. a kol.: Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10 CE). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. s. 57-69, 13 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.
 16. MUSIL, Petr. Trh práce. In Slaný a kol.: Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-56, 19 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.
 17. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace. In Tomeš, Z. - Žídek, L. a kol.: Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 18-45, 28 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0.
 18. ČERNÍKOVÁ, petra. Vliv monetární politiky na ekonomický růst u vybraných zemí. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 144-167, 24 s. ISBN 978-80-210-4786-0.
 19. ČERNÍKOVÁ, Petra. Vliv monetární politiky na ekonomický růst u vybraných zemí. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č, 2008.
 20. MUSILOVÁ, Zdeňka. Vliv sociální politiky na konkurenceschopnost litevské, estonské, lotyšské, slovinské, rumunské a bulharské ekonomiky. In Tomeš, Z. - Žídek, L. a kol.: Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 46-66, 21 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0.
 21. MUSILOVÁ, Zdeňka. Vliv sociální politiky na konkurenceschopnost litevské, estonské, lotyšské, slovinské, rumunské a bulharské ekonomiky. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008.
 22. 2007

 23. NĚMEC, Daniel. Alternativní odhady NAIRU české ekonomiky a jejich implikace pro ekonomický růst. Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2007, VII., č. 4, s. 30-44. ISSN 1213-2446.
 24. ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 13-18, 5 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 25. BÖHM, Marian. Korupce a ekonomický růst. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference - Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
 26. FRANC, Aleš. Pracovní migrace. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 59-66, 8 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 27. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Vliv sociální politiky na konkurenceschopnost polské a maďarské ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 28. 2006

 29. POLANSKÝ, Jiří a Osvald VAŠÍČEK. Analysis of the Czech Real Business Cycle Model. In Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006. s. 427-432, 6 s. ISBN 80-7043-480-5.
 30. CHROMEC, Martin. Analýza determinant ekonomického růstu v České republice z pohledu monetární politiky. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 160-170, 11 s. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
 31. CHROMEC, Martin. Dlouhodobé efekty monetární politiky: může ČNB ovlivnit ekonomický růst? Working paper CVKSČE, Brno: CVKSČE MU, 2006, roč. 2006, 12/2006, s. 1-35. ISSN 1801-4496.
 32. JONÁŠ, Jan. Ekonomická svoboda a konkurenční schopnost české ekonomiky. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2006.
 33. BALCÁRKOVÁ, Soňa. Maastrichtské kritérium cenovej stability a krajiny V-4. In Zborník 9.medzinárnej vedeckej konferencie doktorantov EDAMBA. Bratislava: Obchodná fakulta EU v Bratislave, 21.4.2006, 2006.
 34. CHROMEC, Martin. Monetární politika a její dopad na konkurenceschopnost Slovenské republiky. Working paper CVKSČE, Brno: CVKSČE MU, 2006, roč. 2007, 2/2007, s. 1-44. ISSN 1801-4496.
 35. POLANSKÝ, Jiří. RBC teorie - dvousektorový přístup. In Česká ekonomika v procesu globalizace: kvantitativní metody a modely v ekonomii. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 75-80, 6 s. ISBN 80-210-4083-1.
 36. 2005

 37. BACHANOVÁ, Veronika. Korupce a její vliv na ekonomický růst. In Sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské konference 2005. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTP Zlín, 2005. s. 1-12, 12 s. ISBN 80-7318-257-2.
 38. 2004

 39. SEIDENGLANZ, Daniel. Vysokorychlostní železniční doprava v evropské dopravní politice. In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor, geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004. s. 513-519, 7 s. ISBN 80-8050-784-8.
 40. 2003

 41. CHARVÁT, Karel. "Globalizace, růst a chudoba", aneb co přinesla zpráva Světové banky. Národohospodářský obzor, Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 22-29. ISSN 1213-2446.
 42. 2001

 43. SLANÝ, Antonín. Ekonomický růst v devadesátých letech. In SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 231-239. ISBN 80-210-2537-9.
 44. 1984

 45. VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice prostorových aspektů hospodářského růstu v podmínkách intenzivního národohospodářského rozvoje. Sborník prací GgÚ, Brno: Geografický ústav ČSAV, 1984, s. 206-218.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2020 09:55