Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2017

  1. PETRŽELKA, Josef. Aithér a kvintesence - Aristotelovo dědictví. In Javorská, Andrea; Marchevský, Ondrej. Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie. Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017. s. 34-38. ISBN 978-80-970303-8-4.
  2. 2006

  3. NOVOTNÝ, Jan. Einstein and the Unity of Physics. In Proceedings of the 15th Conference of Slovak and Czech Physicists. Košice: Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 1-5. ISBN 80-969124-2-9.
  4. 2004

  5. JURMANOVÁ, Jana. Zrození vývojové kosmologie. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2004, roč. 54, 5,, s. 272-280. ISSN 0009-0700.
  6. 1996

  7. FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA a Jan NOVOTNÝ. Einstein - Godel - Bach - Escher. 1. vyd. Brno: Universitatis Masarykiana, 1996. 3 s. ISBN 80-901604.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2023 18:39