Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. KUBRICKÁ, Jana. Exploring Academic and Gender Stereotypes of Science in Textbooks and Students´ Perceptions. In Gumanitarnoe obrazovanie i socialnyj kontekst: Gendernye problemy. St. Petersburg: Izdatelskij Dom S.-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2007. s. 123-126, 4 s. ISBN 978-5-288-04340-6.
 2. BASLAROVÁ, Iva a Pavlína BINKOVÁ. Kandidátky na předsedu: Mediální obraz političek ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007, ročník 8, číslo 2, s. 87-96. ISSN 1213-0028.
 3. BASLAROVÁ, Iva a Alice NAVRÁTILOVÁ. The Equal Opportunities and Public Administration: Post Accession State of the Affairs. : DIOSCURI project, 2007. 30 s.
 4. 2006

 5. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG a Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 117-135, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
 6. 2003

 7. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
 8. JARKOVSKÁ, Lucie. Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2003. 26 s. ISBN 80-903228-2-4.
 9. HUŇKOVÁ, Markéta, Kristýna RYTÍŘOVÁ a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2003. 22 s. ISBN 80-903228-1-6.
 10. 2002

 11. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.
 12. 2001

 13. NAVRÁTILOVÁ, Jolana, Vít KLEPÁRNÍK a Jan DRAHOKOUPIL. Rovné příležitosti v českých a moravských podnicích. Souhrn doporučení zaměstnavatelům a zaměstnancům. (ed. Kateřina Lišková a kol.). In Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000-2001. 1. vyd. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2001. 49 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 2. 2020 01:49