Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023, 232 s. První vydání. ISBN 978-80-242-8740-9.

  2007

  1. KUBRICKÁ, Jana. Exploring Academic and Gender Stereotypes of Science in Textbooks and Students´ Perceptions. In Gumanitarnoe obrazovanie i socialnyj kontekst: Gendernye problemy. St. Petersburg: Izdatelskij Dom S.-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2007, s. 123-126. ISBN 978-5-288-04340-6.
  2. BASLAROVÁ, Iva a Pavlína BINKOVÁ. Kandidátky na předsedu: Mediální obraz političek ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007, ročník 8, číslo 2, s. 87-96, 9 s. ISSN 1213-0028.
  3. BASLAROVÁ, Iva a Alice NAVRÁTILOVÁ. The Equal Opportunities and Public Administration: Post Accession State of the Affairs. DIOSCURI project, 2007, 30 s.

  2006

  1. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG a Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006, s. 117-135, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.

  2003

  1. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003, 52 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2003, 26 s. ISBN 80-903228-2-4.
  3. HUŇKOVÁ, Markéta, Kristýna RYTÍŘOVÁ a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2003, 22 s. ISBN 80-903228-1-6.

  2002

  1. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002, 45 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.

  2001

  1. NAVRÁTILOVÁ, Jolana, Vít KLEPÁRNÍK a Jan DRAHOKOUPIL. Rovné příležitosti v českých a moravských podnicích. Souhrn doporučení zaměstnavatelům a zaměstnancům. (ed. Kateřina Lišková a kol.). In Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000-2001. 1. vyd. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2001, 49 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2024 02:52