Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. LUBAL, Přemysl a Lars-Ivar ELDING. Kinetics and equilibria for complex formation between palladium(II) and chloroacetate. Journal of Solution CHemistry. NEW YORK, USA: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 2006, roč. 35, č. 5, s. 769-781, 14 s. ISSN 0095-9782.
 2. 2004

 3. SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. Weld Joints Simulations of Heat-resistant Steels. In CALPHAD XXXIII. Krakow: Institute of Metallurgy and Material Science, Krakow, Polish Academy of Sciences, 2004. s. 148.
 4. 2002

 5. LIU, H. Z., M. J. CALHORDA, M. G. B. DREW, V. FELIX, J. NOVOSAD, L. F. VEIROS, F. F. DE BIANI a P. ZANELLO. New Cu(I) and Ag(I) binuclear complexes containing the dppa ligand. J. Chem. Soc., Dalton Trans. Velká Británie: The Royal Society of Chemistry, 2002, -, č. 23, s. 4365-4374. ISSN 0300-9246.
 6. SVOBODA, Milan, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Structure Changes in Superaustenitis Steel During Long-Term Annealing. In Procedings of the VIII Seminar Diffusion and Themodynamics of Materials. Brno: Masaryk University, Brno, 2002. s. 135-138. ISBN 80-210-2934-X.
 7. 2001

 8. SVOBODA, Milan, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Structure of Superaustenitic Steels After Long-term Annealing. In Seminar on Thermodynamics of Materials. 1. vyd. Brno: Masaryk University in Brno, 2001. s. 83-86. ISBN 80-210-2702-9.
 9. FAIMON, Jiří a Petr ZAJÍČEK. Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem". Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: MU Brno, 2001, VIII, č. 1, s. 104-105. ISSN 1212-6209.
 10. 2000

 11. FAIMON, Jiří. Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O. Zprávy o geologických výzkumech v roce1999. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 47-49. ISSN 0514-8057.
 12. NOVOTNÝ, Miroslav, J. DITMAROVÁ a A. HAHN. Tinnitus Therapy with Tebokan and Hyperbaric oxygenation. In OŠŤÁDALOVÁ, I. Equilibrium Research, Clinical Equilibriometry and Modern Treatment. 1. vyd. Amsterdam, Lausanna, New York, Oxford: Elsevier publ., 2000. s. 635-637. ISBN 0-444-50012-X.
 13. 1999

 14. BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Experimental and Calculated Phase Equilibria in Fe-21%Cr-17,5%Mn Alloys with Different Nickel and Nitrogen Content. In CALPHAD XXVIII. Grenoble (France): LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. s. 78.
 15. SOPOUŠEK, Jiří. Modelling ao Extraction and Phase Diagram Calculation Using CALPHAD Approach. In Chemometrics V. Brno(Czech Republic): KTFCh, Př. fak, Masarykovy univerzity, 1999. s. P10, 1 s.
 16. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Jiří ZIMÁK. Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova universita, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 141-142. ISSN 1212-6209.
 17. 1998

 18. FAIMON, Jiří. Rozměry kinetických konstant a rovnováha. Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 1997. Brno (Czech Rep.): Masaryk. Univ., ČGÚ, 1998, V. ročník, č. 1, s. 99-100.
 19. 1994

 20. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni and Fe-Cr-C Systems - New Experimental Results. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, č. 2, s. 111-115. ISSN 0044-3093.
 21. 1993

 22. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Termodynamické vyhodnocení experimentálních fázových dat soustavy Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni. In Difúze a termodynamika kovů a slitin VI. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno, 1993. s. 1111.
 23. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Treatment of Experimental Phase Data of the Fe-Cr-Ni and Fe-Cr-C System. In Physique en Herbe 93. Paris-Orsay: FEMS, 1993.
 24. 1992

 25. SOPOUŠEK, Jiří a Jiří KOMŮRKA. Fázová analýza a výpočet rovnovážného složení slitiny Fe-20Cr-0,4C při 1073K. Kovové materiály. Bratislava: Ústav fyziky materiálov Bratislava, 1992, roč. 30, č. 5, s. 412-418. ISSN 0023-432X.
 26. 1991

 27. SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597), 1991. 50 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 16:06