Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. BÁBEK, Ondřej, Jiří KALVODA a Francois-Xavier DEVUYST. Redeposition patterns in Mississippian carbonate breccias (Moravo-Silesian Basin, Central Europe): from passive margin to foreland basin. In 25th IAS Meeting of Sedimentology 2007, Patras - Greece, Book of Abstracts. Patras, Greece: IAS, International Association of Sedimentologists, 2007. s. 198-198.
 2. 2004

 3. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER a Jana HABÁNOVÁ. Eroze TVT do pochvy a močového měchýře - ojedinělá pozdní komplikace. In Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2004. s. 17-18.
 4. 2003

 5. SVATOŇOVÁ, Hana a Pavel VRANKA. Úskalí přípravy dat pro model AnnAGNPS. In Zborník referátov z 15. kartografickej konferencie. 1. vyd. Zvolen: kartografická spolenost SR., 2003. s. 268 - 275, 7 s. ISBN 80-89060-04-8.
 6. 2002

 7. FRANCŮ, E., J. FRANCŮ, J. KALVODA, H.S. POELCHAU a J. OTAVA. Burial and uplift history of the Paleozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic). In Continental collision and the tectono-sedimentary evolution of forelands. Katlenburg-Lindau: European Geophysical Society, 2002. s. 167-179, 12 s. Stephan Mueller Special Publication Series, Vol. 1.
 8. KUKLETOVÁ, Martina a Hana STŘEŠTÍKOVÁ. Protetické ošetření erozivně-abrazivního defektu chrupu. In Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2002. s. 56.
 9. 1998

 10. FAIMON, Jiří a Slavomír NEHYBA. The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes. Book of abstracts: 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Sept 3-10, 1998 Brno, Scripta Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun. (Geology). Brno: MU, 1998, roč. 1996, č. 26, s. 76.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 5. 2021 07:42