Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. FAIMON, Jiří a Martin BLECHA. Interaction of Freshly Precipitated Silica Gel with Aqueous Silicic Acid Solutions under Ambient and Near Neutral pH-conditions: A Detailed Analysis of Linear Rate Law. Aquatic Geochemistry. Netherlands: Springer Netherlands, 2008, roč. 14, č. 1, s. 1-40. ISSN 1380-6165.
  2. 2007

  3. SELUCKÁ, Markéta. Následky vadnosti právních úkonů (právního jednání). In Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, a.s., 2007. s. 248-276, 28 s. ISBN 978-80-7357-294-5.
  4. KUCHTA, Josef. Právní úprava a pojímání omylu od doby Jaroslava Kallaba po současnost. In K odkazu Jaroslava Kallaba - právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. 2007. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 66-74. ISBN 978-80-7380-070-3.
  5. 2005

  6. ČELEDA, Pavel. Software diagnostics for embedded systems. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2005. 1. vyd. Brno: UO Brno, 2005. s. 25-30. ISBN 80-7231-026-7.
  7. 2002

  8. BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Michael FALKENSTEIN, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. Error processing - evidence from intracerebral ERP recordings. Experimental Brain Research. USA: Springer-Verlag 2002, 2002, roč. 146, č. 146, s. 460-465. ISSN 0014-4819.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 11. 2022 17:04