Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. ŠABATOVÁ, Klára. Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny (a vědecké vzájemnosti). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales., Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX, č. 1, s. 51-61. ISSN 0323-0570.
 2. 2009

 3. VAŠEČKA, Michal. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migráci v SR. 1. vydání. Bratislava: International Organization for Migration, 2009. 137 s. EIF Migrácia. ISBN 978-80-970307-0-4.
 4. 2008

 5. KLVAŇOVÁ, Radka. Etnicity a přináležitosti v biografiích a etnografiích. Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2008, roč. 45. ISSN 1211-5770.
 6. 2007

 7. MAREŠ, Petr. Co s konceptem sociální exkluze v české společnosti? In MAREŠ, Petr. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 11-23, 13 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 8. KLVAŇOVÁ, Radka. Issues, methods and outcomes of ethnological studies on cultural diversity in the Czech Republic with a special emphasis on migration and inclusion of immigrants. In Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces; Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 2007.
 9. VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007.
 10. 2006

 11. MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. 297 s. ISBN 80-7325-111-6.
 12. MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti. In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. s. 72-114, 44 s. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6.
 13. MAREŠ, Miroslav a Maxmilián STRMISKA. Political Participation by Ethnic Minorities in the Czech Republic. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 267-289, 22 s. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2.
 14. SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. The Formation of Ethnic Minority Identities and Their Social Inclusion. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in the Czech Republic. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 245-265, 20 s. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2.
 15. 2005

 16. VEČEŘA, Miloš. Etnicita jako proměnná v empirické analýze právních jevů. In Vybrané problémy sociální patologie. 1. vydání. Praha: MČSS, 2005. s. 71-77, 8 s. ISBN 80-903541-1-4.
 17. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Imaginace genů a hranice etnických identifikací. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 35-55. ISSN 1214-813X.
 18. KUKLA, Lubomír a Martin ČUTA. Studie růstu a vývoje dětí brněnského výzkumného vzorku (projekt ELSPAC). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: FSS MU Brno, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Jiří Dalajka, 2005. s. 226-233, 8 s. ISBN 80-210-3804-7.
 19. SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vytváření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, roč. 2005, 1., s. 67-82. ISSN 1214-813X.
 20. 2004

 21. NAVRÁTIL, Pavel a Imrich VAŠEČKA. Diferenciace podle etnické příslušnosti. 1. vyd. Praha: MPSV, 2004. 17 s. Svazek II. Dílčí studie. ISBN 80-86552-87-X.
 22. 2003

 23. SMÉKAL, Vladimír. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik. Brno: Barrister&Principal, 2003. 8 s. edice psychologie. ISBN 80-85947-82-X.
 24. JANKŮ, Kateřina. Rómové a jiní "Témer-česi". Pozice kandidátu sociální inkluze do české spolecnosti. Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 9, č. 2, s. ... ISSN 1212-365X.
 25. 2002

 26. HAMAR, Eleonóra. O etnicitě a konstrukci židovských identit v životních příbězích (On Ethnicity and Jewish Identity Construction in Narratives). In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS, Georgetown, 2002. s. 197-210. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6.
 27. 2001

 28. RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR a Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? 2001. vyd. Brno: Open Society Institute Budapešť, 2001. 247 s. ISBN 80-902476-9-5.
 29. BURJANEK, Aleš. Xenophobia among the Czech Population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review, Praha: Academy of Science - IS, 2001, roč. 9, č. 1, s. 53-67. ISSN 1210-3861.
 30. 2000

 31. VAŠEČKA, Imrich. Národnostná politika v Českej a Slovenskej republike. In Národnostní politika v postkomunistických zemích. první. Brno: Masarykova universita, Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 127-142, 16 s. ISBN 80-210-2388-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2020 12:37