Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. GOŇCOVÁ, Marta. Členka České asociace evropských studií. Česká asociace evropských studií, 2022.

  2009

  1. DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, č. 1, s. 44-62. ISSN 1211-3247.
  2. FIALA, Petr. Zkoumání Evropské unie na prahu krize. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 1, s. 3-8. ISSN 1803-6988.

  2008

  1. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21.století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 356 s. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.
  2. GONĚC, Vladimír. First programmes of Council of Free Czechoslovakia on European Politics. In In Between Enthusiasm and Pragmatism: How To Construct Europe? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 121-134. Dějiny evropské integrace, 10. ISBN 978-80-210-4498-2.
  3. GONĚC, Vladimír. Hodžova "nová střední Evropa" a "Hodžův plán". K úskalím výzkumu tématu Milan Hodža jako aktér zahraniční politiky. In Milan Hodža. Politik a žurnalista. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2008, s. 234-250. Monografie a štúdie ÚPV SAV, 15. ISBN 978-80-224-1011-3.
  4. GONĚC, Vladimír. Hubert Ripka und das Europadenken im Exil in der fünfziger Jahren. In Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse / Europe in Eastern Bloc. Imaginations and Discourses (1945-1991) (eds. C. Domnitz - J. M. Faraldo - P. Gulińska-Jurgiel). 1. vyd. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2008, s. 371-388. Zeithistorische Studien, Bd. 44. ISBN 978-3-412-20029-9.
  5. HAVLÍK, Vlastimil. Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci. on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2008, X, č. 4, s. 365-387. ISSN 1212-7817.
  6. GONĚC, Vladimír. Milan Hodža before "Milan Hodža". His early schemes and concepts of Europe. In In Between Enthusiasm and Pragmatism: How To Construct Europe? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 66-112. Dějiny evropské integrace, 10. ISBN 978-80-210-4498-2.
  7. GONĚC, Vladimír. O zapomianych ideach czechosłowackich liberalów z lat dwudziestych i pięćdziesiątych XX wieku. In Liberalizm w Europie w XX wieku (ed. E. Wiśniewski). 1. vyd. Łódź: Wyd-wo Uniwersytetu Lódzkiego, 2008, s. 195-208. sine. ISBN 978-83-7525-133-3.
  8. GONĚC, Vladimír. Od národních otázek k evropanství. Podíl církví, církevních myslitelů a konfesních stran na úsilí o evropskou jednotu ve 40. letech 20. století. In Švorc, P. - Harbuľová, ľ. - Schwarz, K. a kol.: Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950). Die Kirchen und Völker Mitteleuropas (1800-1950). 1. vyd. Prešov - Wien: Universum, 2008, s. 333-346. sine. ISBN 978-80-89046-47-8.
  9. GONĚC, Vladimír. Projekt středoevropského společenství uhlí a oceli (1953). In Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 24-44. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.

  2007

  1. VEČEŘA, Miloš. Europeanisation of Law as a Process of Integration through Law. In Special Workshop Abstract. Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity. Krakov: Jagiellonian University Press, 2007, s. 220-221.
  2. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 361-378. ISSN 0038-0288.
  3. KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestněpolitické aspekty Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Východiska a perspektivy evropské a vnitrostátní trestní politiky. In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 224-235. ISBN 978-80-7380-070-3.

  2006

  1. POSPÍŠIL, Ivo. Česká republika a možné varianty revize primárního práva Společenství. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy ČR. Brno: MPÚ MU, 2006, s. 133 - 149, 16 s. Svazek. ISBN 80-210-4076-9.
  2. GONĚC, Vladimír. Milan Hodža z pohledu disciplíny "dějiny evropské integrace". In Milan Hodža a integrácia strednej Európy. první. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2006, s. 149-172. ÚPV SAV, Monografie, 11. ISBN 80-224-0913-8.
  3. GONĚC, Vladimír. Skizzen zu mitteleuropäischem rechtspolitischem Denken. Über Voraussetzungen, Bedingungen, Hindernisse für europäische Integrationsprozesse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 200 s. Outlines on the European Integration Thinking. ISBN 80-210-4189-7.
  4. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl I. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 1, s. 73-77. ISSN 0139-5661.
  5. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl II. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 2, s. 76-81. ISSN 0139-5661.
  6. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, s. 72-77. ISSN 0139-5661.
  7. GONĚC, Vladimír. Středoevropská a evropská integrace - k profilům dobových reflexí. In Střední Evropa a evropská integrace. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006, s. 65-85. ISBN 80-210-4194-3.

  2005

  1. KANIOK, Petr. Euroskepticismus a Evropský parlament. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, roč. 12, č. 4, s. 416-430, 14 s. ISSN 1211-3247.
  2. DOČKAL, Vít a Petr KANIOK. Evropská unie tak akorát. První. Brno: MPÚ, 2005, 132 s. ISBN 80-210-3846-2.
  3. GONĚC, Vladimír. Evropská ústava z pohledu historie. Společenskovědní předměty. Praha: ALBRA, 2005, V/2005, č. 2, s. 3-6. ISSN 1214-6811.
  4. KANIOK, Petr. Měkký a tvrdý euroskepticismus: dva projevy téhož? Politologický asopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2005, roč. 12, č. 2, s. 152-163. ISSN 1211-3247.
  5. TOMÁŠEK, Marcel. Metamorphosis of the Civic Democratic Party's Attitudes to European Integration: On the New Cleaveage in the Czech Party System. Céline Belot, Bruno Cautres. In Politique européenne 16/2005 Vers une européanisation des partis politiques? Paris, Budapest, Torino: L Harmattan, 2005, s. 127-156, 29 s. ISBN 2-7475-8859-9.
  6. POSPÍŠIL, Ivo. Národnostní otázka a evropská integrace: úvodní poznámky k výzkumu. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005, s. 93-109, 16 s. ISBN 80-7325-074-8.
  7. SMEKAL, Hubert. Výzkum evropské integrace a "evropská ústava" jako impuls pro jeho další vývoj. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 187-200, 267 s. ISBN 80-7325-074-8.

  2004

  1. KOPEČEK, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové - jak s nimi pracovat? Politologický časopis. 2004, roč. XI., č. 3, s. 240-262. ISSN 1211-3247.
  2. GONĚC, Vladimír. Obor "dějiny evropské integrace". In Česko-slovenská historická ročenka 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 217-222. ČSHR, 8. ISBN 80-210-3298-7.

  2003

  1. GONĚC, Vladimír. Antonín Basch a jeho přínos světovému ekonomickému myšlení. In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003, s. 73-81. ISBN 80-86488-12-8.
  2. GONEC, Vladimír. Hubert Ripka en exil à Londres: Projets pour l'Europe unie d'après-guerre. In Inventer l'Europe. Histoire nouvelle des groupes d'influence et des auteurs de l'unité européenne. 1. vyd. Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt/M-New Yo: P.I.E. - Peter Lang, 2003, s. 157-178. Euroclio, 27. ISBN 90-5201-170-2.

  2002

  1. SEKOT, Aleš. Evropská integrace a sport. Univerzitní noviny. Brno: Masyrykova univerzita, 2002, roč. 9, 7-8, s. 10-11. ISSN 1211-6866.
  2. MAREŠ, Miroslav. Evropská politika moravistických organizací. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, č. 4, s. 1-5. ISSN 1212-7817.
  3. GAZDA, Jiří. Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě. In Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. Brno: Nakladatelství Linie, 2002, s. 71-79. ISBN 80-903089-7-X.
  4. GONĚC, Vladimír. Od "malé Evropy" k "velké Evropě". Dějiny rozšiřování Evropských společenství/Evropské unie, 1950-2002, sv. 1. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 260 s. Dějiny evropské integrace, 3. ISBN 80-210-3016-X.
  5. MAREČKOVÁ, Marie. Sociální aspekty historického vědomí a evropské integrace. In Člověk-dějiny-hodnoty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, s. 104-107. ISBN 80-7042-219-X.
  6. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. The Czech National Banks position from the both legislative and economic points of view. Acta oeconomica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 46-59. ISSN 8080555923.

  2001

  1. GONĚC, Vladimír. Akciová společnost Evropa anebo Evropa občanů? In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 43-50. ISBN 80-210-2746-0.
  2. GONĚC, Vladimír. Evropská idea. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy, II., 1938-1950. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 272 s. ISBN 80-210-2750-9.
  3. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Legislativní aspekty konkurenčního prostředí v procesu transformace a integrace. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2001, s. 84-99. ISBN 80-7157-534-8.

  2000

  1. MAREŠ, Miroslav. České politické strany a evropská integrace. časopis Integrace. Praha: Europeum, 2000, roč. 1, č. 1, s. 15-20. ISSN 1212-9771.
  2. GONĚC, Vladimír. Evropská idea. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy I. (do r. 1938). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 193 s. ISBN 80-210-2355-4.
  3. KVIZDA, Martin. The European Integration and European Studies. In East-European Universities Programmes of European Studies - Experience and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 2-7, 5 s. ISBN 80-210-2420-8.
  4. SCHUTZOVÁ, Romana. Trh práce a politika zaměstnanosti v kontextu EU. In The European Integration and European Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 159-174. sborník mezinárodního semináře. ISBN 80-210-2420-8.
  5. MALACH, Antonín. Vzdělávání, brána k evropské integraci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 504 s. Mezinárodní sborník. ISBN 80-210-2419-4.

  1999

  1. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropská politika konzervativních a křesťansko-demokratických stran v zemích Evropské unie. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 5-8. sborníky. ISBN 80-210-2028-8.

  1994

  1. FIALA, Petr. Idea politického sjednocení Evropy. Stručný průvodce (vybranými) teoretickými koncepcemi evropské integrace. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1994, roč. 1994, 5-6, s. 33-41. ISSN 0862-6731.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 00:06