Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624.
 2. ŠMARDOVÁ, Lenka, Lucie KŘIKAVOVÁ, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření mízních uzlin. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 137-142. ISBN 978-80-247-1749-4.
 3. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření sleziny. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 115-117. ISBN 978-80-247-1749-4.
 4. 2007

 5. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 6. 2006

 7. SMÉKAL, Vladimír. Psaní zpráv v pedagogicko-psychologickém poradenství. In SMÉKAL, Vladimír, Jana ZAPLETALOVÁ, Zuzana FREYVALDOVÁ, Petr HANÁK, Václava MASÁKOVÁ a Alena MATĚJKOVÁ. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. s. 6-23. ISBN 80-86856-30-5.
 8. 2003

 9. VONKOVÁ, Erika. Filozofie. In Odmaturuj ze společenských věd. první. Brno: Didaktis, 2003. s. 151-193. ISBN 80-86285-68-5.
 10. 2001

 11. KULHÁNEK, Petr, Robert VÍCHA, Richard ČMELÍK a Milan POTAČEK. Automatizovaný systém zkoušení KERBEROS. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 138. ISBN 80-89029-22-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 00:47