Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Nasilije - siledžijstvo - tiranie! Iluminace, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 2, s. 109-118. ISSN 0862-397X.
 2. 2007

 3. VORÁČ, Jiří. Ivan Passer: Mám rád, když obraz vypadá jako skutečnost. Rozhovor. Cinepur, Praha: FAMU, Sdružení přátel Cinepuru, 2007, roč. 16, č. 51, s. 12-15. ISSN 1213-516X.
 4. 2005

 5. VORÁČ, Jiří. Anketa s exilovými dokumentaristy. In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSFA, 2005. s. 13-30. ISBN 80-903513-5-2.
 6. VORÁČ, Jiří (ed.). Dokument (v) exilu. In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSFA, 2005. s. 11-60, 50 s. ISBN 80-903513-5-2.
 7. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Objevená pevnina: český exilový film. Film a doba, Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2005, roč. 51, č. 1, s. 60-61. ISSN 0015-1068.
 8. VORÁČ, Jiří a Marie KOTKOVÁ. Proměny Vojtěcha Jasného. In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSAF, 2005. s. 39-49, 11 s. ISBN 80-903513-5-2.
 9. KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického. In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 181-190, 9 s. ISBN 80-86496-20-1.
 10. 2004

 11. MALURA, Jan a Pavel KOSEK. Čistý plamen lásky.Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 2004. 360 s. Old czech books X. ISBN 80-7042-660-8.
 12. KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, č. 1, s. 95-108. ISSN 0231-7567.
 13. 2003

 14. VORÁČ, Jiří. Nerealizovaný scénář Vojtěcha Jasného (Kominíček a korouhvičky). Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: Národní filmový archiv, 2003, roč. 15, 1 (49), s. 103-113. ISSN 0862-397X.
 15. 2002

 16. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu. Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu), Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2002, XLVIII, 3(podzim), s. 162-167. ISSN 0015-1068.
 17. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu I: CS TV Okno-The Window. Satellite, Toronto, Canada: ABE, 2002, roč. 12, 14, s. 8-9. ISSN 09089.
 18. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu II: CS TV Okno-The Window. Satellite, Toronto, Canada: ABE, 2002, roč. 12, 15, s. 11. ISSN 09089.
 19. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu III: Animette Canada. Satellite, Toronto, Canada: ABE, 2002, roč. 12, 16, s. 15. ISSN 09089.
 20. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu IV: The Taming of the Demons. Satellite, Toronto, Canada: ABE, 2002, roč. 12, 17, s. 9-11. ISSN 09089.
 21. 2000

 22. TRÁVNÍČEK, Jiří. Zrození poezie z ducha Jihu (doslov), in: I. Jelínek: Básně II. Praha: Ivo Železný, 2000. s.209 -226. ISBN 80-237-3624-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 3. 2020 16:46